Negatieve vicieuze cirkels: soms zit je hopeloos gevangen in een cirkeltje dat je niet verder brengt.

Een negatief patroon dat je steeds verder doet “afzakken”.
De kwaliteit van je leven, je geluksniveau neemt af.

Neem als voorbeeld:

De vicieuze cirkel van angst voor afwijzing en schaamte:

  1. Je onderdrukt je seksuele energie, omdat je bang bent voor afwijzing.
    Je schaamt je (voor delen) van je seksualiteit. Je hebt een negatief oordeel op het voelen, losmaken, laten stromen van je seksuele energie. Mag niet / kan niet / hoort niet. Daar komt ellende van.
  2.  De “druk” bouwt zich echter op en op een bepaald moment houd je het niet meer. Spanning in je lijf. Spanning die tot ontlading moet komen. Want onderdrukking leidt vroeg of laat tot uitleven. Je denkt dan misschien, ach voor deze ene keer… Je leeft je dus uit, zoekt naar een ontlading. Alleen ZIJN wordt lastig, je gaat van alles DOEN. Ben je met iemand samen (in meditatie) dan bewegen je handen als vanzelf. Je opwinding zoekt een uitweg. Je wilt haar/hem hebben/bezitten. Je opwinding laat je grijpen en graaien.
  3. De reactie is meestal negatief. Wat doe je?? Blijf van me af. Niet doen! Viespeuk! Kan jij je niet een beetje beheersen! De ander boos, afwijzend en gaat uit het contact, de energie stroomt niet meer. En dat merk je heel goed, zelfs als er niets gezegd wordt. Je voelt je afgewezen, veroordeeld.
  4. Je bent dus terug bij af, nummer 1, maar nu nog banger om seksueel te zijn. Zie je wel!

Tantra YoY artikel: Negatieve vicieuze cirkelsKeer op keer komen we het tegen dat er pijnlijke situaties, steeds pijnlijkere vicieuze cirkels ontstaan. Mijns inziens is de hoofdreden hiervan onderdrukking van “wat is”. Zie de voorbeelden aan het eind van het artikel voor nog meer “leed”. Verzet tegen de situatie waarin je bent, doet je gedrag vertonen (onderdrukken, uitleven) die de situatie waarin je terecht komt, alleen maar “erger” maken.

 

 


De oplossing

Nu kan ik hele verhalen gaan schrijven over de “oplossing”.
Als je in zo’n cirkel zit, lijkt de oplossing ver van huis. Easy / duurzame oplossingen geloof je toch niet.
Toch geef ik een aantal praktische tips:

1. Scan voor cirkels, herken de cirkel Bewustzijn
2. Laat het oordeel -over jezelf- weg Liefdevol omvatten
3. Maak contact met je natuurlijke staat van ZIJN Zelfacceptatie / eigenwaarde
4. Probeer het eens anders Speelse actie
5. “ Voel” de natuurlijke oplossing(srichting) Relax, go with your flow
6. Zoek hulp Liefdevolle ondersteuning

 


Tantra YoY artikel: Negatieve vicieuze cirkelsBewustzijn

Niets is zo belangrijk als acceptatie van al wat is. Maar wat jij je niet bewust bent, kun je ook niet liefdevol omvatten. De eerste stap in je leven is dus kijken waar jouw (negatieve) vicieuze cirkels zitten. Kijk zelf of vraag anderen om feedback / hulp. Wat zijn jouw onbewuste cirkels? Praat er over… Haal de automaat eraf en wees je meer bewust van wat je doet en wat je (daarbij) voelt. Herken het patroon en de gedragingen / signalen die er bij horen.

Tantra YoY artikel: Negatieve vicieuze cirkels

Liefdevol omvatten

En als je een negatief patroon, een negatieve vicieuze cirkel gevonden hebt, is de tweede stap dat je er geen oordeel over hebt/krijgt. Laat het patroon er maar gewoon zijn, het is oké. Niet(s) onder¬drukken, niet(s) meer uitleven. Ga er gewoon niet mee in gevecht! Neem alleen waar! Heb ook niet zo’n oordeel over jezelf. We zijn altijd zo kritisch… Accepteer jezelf zoals je bent (en dat is helemaal prima!). Omvat wat er is, wat je bent met liefde. Vertrouw op de kracht van je hart, van de liefde.

Tantra YoY artikel: Negatieve vicieuze cirkelsZelfacceptatie

Maak meer contact met je natuurlijke (volmaakte) staat van zijn. Wees een beetje lief voor jezelf. Er staan je tegenwoordig allerlei methoden ten dienste om meer bij je zelf te komen. Meditatie is de kern van waar het daarbij om draait. Afstand nemen van de “gekte” in de buitenwereld en een beetje meer naar binnen. Je bent niet je bezit, je denken, je lijf of zelfs wat je voelt. Je bent zoveel meer. Maak je “vrij” van al die ballast. En als je dan toch denkt… probeer dan positieve gedachten te creëren. Say Yes!

En als je dan toch voelt… wees je dan ook bewust van al het mooie dat je kunt voelen. En-YoY! Besef ook dat je negatieve patroon een verwrongen versie is van diepere positieve kwaliteit. Veel vechtpatronen komen voort uit diepe betrokkenheid en compassie. Wees een beetje lief voor jezelf. Zoek de bron!

Actie, maar blijf speels

Maar ook: actie!!! Blijf niet in je ellende steken! Kom in actie. Probeer iets, probeer het eens anders. Als je niets verandert, kom je er nooit uit zonder kleerscheuren. Vertrouwen in het Universum is prima, maar je mag best zelf een handje helpen. Het is jouw leven! Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Dus… probeer bewust eens iets anders. Doe juist niet wat je normaal zou doen, maar verander je patroon en/of gedrag. En hou het speels… Zie het als een spelletje, niet zo serieus. Mocht je toch weer eens fout doen… Lach erom. Je kent het patroon, dus tja je deed het weer. Relax, leer ervan, begin opnieuw.
Tantra YoY artikel: Negatieve vicieuze cirkels

Go with the flow

Het probleem met vicieuze cirkels is dat zij zichzelf versterken. Zo maar met de stroom mee gaan heeft dus geen effect. Doe eens iets anders. En kijk dan naar de resultaten. Voel hoe het anders is. Maak contact met de positieve vibraties. Misschien is het niet gelijk spectaculair anders / beter. Iedereen (ook jijzelf) moet er nog een beetje aan wennen. Maar voel of je op de goede weg zit. EN!!! Vier je successen. Terugval is onvermijdelijk, maar nu weet je hoe het anders kan.

Zoek hulp

De grootste “denkfout” van mensen in problemen is dat ze denken dat ze alles zelf moeten doen. Ja, je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je leven, maar dat wil niet zeggen dat je alles alleen moet oplossen. Dus laat anderen weten wat je aan het doen bent, wat je intentie is. Vraag hun om je te helpen… Waarom niet?


Zo maar wat voorbeelden

De seksuele (man)
1) Je onderdrukt je seksuele energie omdat je bang bent voor afwijzing. Mag niet / hoort niet.
2) De “druk” bouwt zich op en op een bepaald moment wordt de spanning te groot en dan leef jij je uit (ontlading).
Alleen ZIJN wordt lastig, je gaat van alles DOEN: Grijpen en graaien.
3) De reactie is meestal negatief. Wat doe je?? Blijf van me af. Niet doen! Viespeuk!
4) Je bent voor terug bij af, nummer 1, maar nu nog banger om seksueel te zijn. Zie je wel!

De denker
1) Je bent een denker; een hoofdmens; je zit veel in je hoofd
2) Je wilt graag voelen, maar je voelt weinig. In situaties waar anderen veel voelen, voel jij niets.
3) Je oordeel daarover is heel negatief; stomme… hou toch eens op; zelfverwijt!
4) Je bent dus terug bij af, nummer 1, want je schiet helemaal in je hoofd. Frustratie alom.

De getraumatiseerde
1) Er is je iets aangedaan, maar je stopt dit diep weg. Emotioneel ben je instabiel.
2) Je pijnplek wordt (altijd) aangeraakt; auw dit doet heftig pijn!
3) Als reactie reageert je mind en je lichaam door zich af te sluiten; Je denkt: dit nooit meer…
4) Je bent dus terug bij af, nummer 1, uiteindelijk kan je niet meer normaal functioneren.

De twijfelaar
1) Je hebt weinig vertrouwen in jezelf. Er is iets mis met jou. Je voelt je niet normaal, niet oké.
2) Door dit gebrek aan vertrouwen blokkeert je energiestroom; lage energie; knoop in je buik.
3) Door de blokkade voel jij je niet goed; er komt pijn, angst; je functioneert niet goed.
4) Je bent dus terug bij af, nummer 1, zie je wel: ik doe het niet goed; ik kan het niet.

De drinker
1) Iets loopt niet lekker, er is een probleem dat spanning oproept.
2) Je drinkt een glaasje, je voelt je meer ontspannen.
3) De oorzaak gaat niet weg en je hebt steeds meer drank nodig.

Dat voelt ook niet goed; je voelt je steeds schuldiger; verliest realiteitsbesef; raakt geïsoleerd; er komt een probleem bij.
4) Je bent dus terug bij af, nummer 1, steeds meer problemen om weg te drinken.

De wereldverbeteraar
1) Op één of andere manier voel jij je altijd bedreigd, benadeeld, zie je problemen.
2) Je gaat de strijd aan; je probeert de wereld te verbeteren, je gaat beter je best doen
3) Maar het lukt niet; elke actie lijkt vruchteloos; je raakt gefrustreerd.
4) Je bent dus terug bij af, nummer 1, zie je wel de wereld zit vol ellende.

Het brave meisje
1) Je bent best seksueel, maar schaamt je ervoor; je wilt geen hoer zijn; geen losbol.
2) Maar dan kom je in een situatie waarin je verleid wordt; je gaat los, verliest de controle.
3) Naderhand schaam jij je rot; hoe heb ik zo stom kunnen zijn. Dat doe ik niet meer.
4) Je bent dus terug bij af, nog even en elke (mannelijke) losbandigheid wordt veroordeeld.

De éénzame
1) Je voelt je alleen; wie is er voor jou? Je moet alles zelf doen.
2) Nou goed, dan doe ik dat toch; je zet een uiterst bekwaam en sterk imago neer.
3) De reactie van de omgeving is… oh die redt het wel, die heeft geen hulp nodig.
4) Je bent dus terug bij af, niemand die nog helpt; je vraagt het ook maar niet meer.


Tantra YoY artikel: Negatieve vicieuze cirkels

Negatieve vicieuze cirkels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *