Tantra massage technieken

Tantra massage technieken is onderdeel van een serie van 4 artikelen over tantra massage:

 1. Wat is tantrische massage: een uitgebreide uitleg over tantrische massage.
 2. De basics van tantrische massage: uitleg van de meer praktische aspecten.
 3. 10 belangrijke tantra massage tips: 10 belangrijke massage inzichten/regels om te kennen.
 4. Tantra massage technieken: uitleg van tantra massage technieken (dit artikel).

Tantra massage: 5 % techniek, 95% intuïtie / gevoel


Wat is tantrische massage ?

Een tantrische massage is een liefdevolle aanraking vol aandacht en aanwezigheid, zonder standaard vorm en vooraf bepaald resultaat. Tantra massage wordt gegeven vanuit het hart. In een tantrische massage doet het hele lichaam mee en mogen erogene zones ook aangeraakt worden. Natuurlijk altijd met respect voor (wederzijdse) grenzen. Tantra massage is een energetische massage waarbij ook seksuele energie de aandacht krijgt. Een tantra massage vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en brengt een intieme verbinding tot stand tussen massagegever en -ontvanger. Mentaal, fysiek, op hartniveau en soms zelfs op de diepten van hart en ziel. Het doel van een tantrische massage is om de ontvanger in (de richting van) een natuurlijke, extatische staat van zijn te “brengen”. Het effect ervan is vaak een heerlijk fysiek, mentaal welbevinden. Je wordt meestal erg relaxt, heerlijk stromend en je belandt lekker in je hart, en in hogere sferen.


De basics van tantrische massage

Lees vooraf ook de basics van tantrische massage eens door als je niet zo bekend bent met tantra massage. Let in ieder geval op een goede voorbereiding. De tantra tempel met natuurlijk ook een warme massageplek is absoluut nodig. Veel grote doeken en heerlijk warme olie (voor als je naakt masseert). Begin met een namasté of een ander openingsritueel om elkaar “te zien”. Maak contact met elkaar.

Kenmerken tantrische massage

Geen enkele tantrische massage is hetzelfde. Toch is er een – beperkt – aantal “regels”.

 • Het gaat allemaal om de intentie, de verbinding: liefdevolle aanraking vanuit het hart.
 • Tantra massage kent geen doel, beoogt geen resultaat. De richting is altijd naar een natuurlijke, extatische staat van Zijn.
 • In principe mag het hele lichaam worden aangeraakt. Seksuele energie mag meedoen.
 • Simpel gezegd is het beoogde effect van tantra massage om “alle” energie/prana los te maken en door het lichaam (de energetische lichamen) te laten stromen.

Zie voor alle duidelijkheid ook Wat is tantrische massage om te weten wat tantrische massage NIET is.


Tantra massage technieken

Hieronder vind je – niet limitatief – een aantal tantrische massage technieken. Tantrisch wil niet zeggen dat ze uitsluitend in tantra worden gebruikt. Het omgekeerde is eerder waar, vaak kan je technieken uit andere massagevormen (die je kent) gebruiken, omdat de intentie waarmee je ze gebruikt bepalend is voor het resultaat. Bedenk ook dat de “techniek” er niet zo toe doet. Tantra massage is 5% techniek en 95% intuïtie, gevoel voor wat nodig is. De belangrijkste twee technieken zijn dus:

 • Liefdevolle aanraking vanuit het hart.
 • Aandacht en aanwezigheid.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding zet de toon voor de massage. Zie de basics van tantrische massage.

De belangrijkste voorbereidingstechniek is het maken van afspraken.

Afspraken maken

Maak duidelijke afspraken over mentale en fysieke grenzen. Wat mag/kan wel en wat mag/kan niet (aangeraakt worden). Dit gaat over grenzen, de mate van interactie, body to body, eventuele wensen van de ontvanger, de focus van de massage etc.

Openingsritueel

Tantra kent geen begin en einde, slechts het nu. Toch is het fijn om een duidelijk begin te maken. Verzin een openingsritueel inclusief de begroeting van de massagetempel (gewijde grond) en de begroeting van elkaar. Bijvoorbeeld in de vorm van een Namasté: daarmee zie en bevestig je het goddelijke in je massagepartner.

Afstemming in/vanuit het hart

Maak verbinding met je eigen hart – doe samen, maar individueel een korte (1-2 minuten) hartmeditatie. Maak dan rustig fysiek verbinding met de nu liggende ontvanger. Dit door één hand op het hart (meestal rugzijde) te leggen. Stem af van hart tot hart (1 minuut). Visualiseer, focus, laat binnen komen wat is nodig. Wat kan je voor de ontvanger betekenen? Wat heeft hij/zij nodig?

Contact maken met het hele lichaam

Begin met een zachte streling over het heel lichaam. De boodschap is: hallo, welkom, ik zie je, je mag er zijn, precies zoals je bent. Dit gaat over acceptatie van de ontvanger, van alle delen van zijn/haar lichaam. Je kunt e.e.a. combineren met het opbrengen van lekkere warme (neutrale) olie.

Ontspannen van het lichaam

Een ontspannen lichaam is essentieel. De lange halen helpen. Rustig, ontspannen en liefdevol olie opbrengen helpt. Begin de massage met de achterkant. Gebruik wrijven, kneden, tappen om de rug- en nekspieren en andere gespannen plekken te helpen ontspannen.

Let op de adem van de ontvanger

Misschien een gekke techniek, maar rustig en ontspannen blijven ademen is (voor beiden) van groot belang. Ontvangers willen wel eens stoppen met ademen als er spanning ontstaat of bij een triggermoment (fijn of pijn). Nodig dan de ontvanger uit om te blijven ademen. En let ook op je eigen adem.


Tantra massage technieken

Hartchakra energie activeren

Maak regelmatig contact met het hartchakra. Begin met je hand op te leggen. Adem vanuit je eigen hart, en maak contact met het hart van de ontvanger. Dan kan je zachtjes rondjes draaien. Aan de voorkant kun je ook met je vingers, of de zijkanten van je handen van binnen van buiten wrijven, tegen de borsten op. Houd je hand(en) ook regelmatig stil op het hart, maak hartcontact!

Aandacht voor harde en/of koude plekken

Bij de lange halen over het lichaam merk je vast harde, gespannen (stress) plekken op, bijv. in de schouders en nek. Ga daar nooit aan voorbij. Ook koude plekken, bijvoorbeeld een koude buik (emoties), verdienen je aandacht. Hetzelfde geldt voor pijnplekken. Dat zijn allemaal potentiele signalen m.b.t. wat de ontvanger nodig heeft.

Sekschakra – sacrum activeren

Seksuele energie kun je op vele wijzen activeren. Tantrisch gezien activeer je seksuele energie door het sekschakra (en het geslacht) te masseren door een stevige aanraking c.q. ronddraaien. Op de rug kun je het sacrum masseren en ronddraaiend wrijven tot het letterlijk heel heet onder je hand wordt. Dit kun je herhalen om te ‘plateau-en’. (Zie later.)

Seks en hart verbinden

De energetische verbinding tussen seks en hart is meestal beperkt door onze levenservaringen, o.a. in de (pre-)puberfase. Lees meer in Wat is tantrische massage. Praktisch betekent dit dat je aandacht “moet” besteden aan de energiestroom van seks naar hart en omgekeerd. Seksuele energie naar het hart brengen herstelt de verbinding (vooral bij mannen). Hartenergie naar beneden brengen herstelt diezelfde verbinding (vooral bij vrouwen).

 • Strijk of wrijf heel langzaam, maar wel met “druk”, met één of beide handen samen, energie van seks naar hart of omgekeerd. Druk, verplaats de energie via de ruggengraad.
 • Beweeg met twee handen dynamisch naast de ruggengraat tegelijkertijd omhoog en omlaag (één hand omhoog, één hand omlaag).

Tantra massage technieken

Ontdekken erogene zones

Er zijn vele erogene plekjes te vinden in/op een mensenlichaam. Ontdek wat de ontvanger fijn vindt en opwindt. Denk naast de meer bekende delen (geslacht/borsten) ook aan de enkels, knieën, knieholtes, ellebogen, oksels, de zijkanten van het lichaam, de oren en de nek.

Body to body massage

Een mooie techniek in tantra massage is de body to body massage. Wees creatief… Je kunt met je onderarmen, je bovenlijf masseren. Het gebruiken van je lange haren kan ook heerlijk zijn. Maar ook een subtiele aanraking van de borsten of Lingam (een tantrisch woord voor penis) kan heel opwindend zijn. Uiteraard altijd met respect en binnen de afgesproken grenzen. Nooit mag de gever zijn eigen seksualiteit opdringen.

Gebruik je adem (senses)

Een variant van body to body is het gebruik van de zintuigen. Awakening of the Senses kan onderdeel zijn van een tantrische massage. Wel gaat het vooral om het energetische effect. Blazen van warme adem over de ruggengraad of het maken van (genots)geluidjes kunnen veel opwinding veroorzaken.

Zacht versus dynamisch

Tantra massage wisselt af tussen dynamische, activerende massage en rustige, zachte strelingen. Tijdens integratiemomenten is er zelfs soms helemaal geen beweging. Zie en voel wat de ontvanger fijn vindt, nodig heeft.

Energie verspreiden – integratie

De verbinding tussen seks en hart hebben we al besproken. Energie kan je later door het hele lichaam verspreiden. Vanaf het hart naar de schouders en armen. Vanaf het geslacht en onderlijf naar de benen. Lange halen van top tot teen: de opwaartse (bevrijdende) en de neergaande (manifesterende) stroom. Met soms heel subtiel strelende, soms stevig dynamische, lange halen.


Tantra massage technieken

Openen van het lichaam

Een gesloten lichaam is gespannen en de bodytalk is dan meestal ook duidelijk: armen over elkaar of strak tegen het lichaam. De benen gespannen en gesloten. De borstkast gespannen en ontoegankelijk. Begin altijd met het openen van de hartstreek (op de rugzijde). Open het hart, maak het zacht, wrijf van binnen naar buiten. Masseer vanuit de nek naar de schouders toe. Maak daar ruimte: “trek de schouders uit elkaar”. Bij een hoofdmassage kan je het hoofd heel rusting en voorzichtig van de romp naar boven trekken (de nek lang maken, de schouders ontspannen).

Uitnodigen om de armen/benen te spreiden

De armen masseer je zo, dat het uitnodigt om ze te spreiden. Uiteindelijk liggen ze vaak omhoog langs het hoofd. De benen / dijen kun je van binnen naar buiten masseren. Zonder te dwingen, zal de ontvanger – als er opening is – de benen uit elkaar laten gaan. Vooral bij vrouwen (die op hun rug liggen) is dit een hele kwetsbare positie. Dus… nooit forceren. Kijk vol toewijding, zie het goddelijke in de ander.

Anus / Yoni openen

Naast het hart zijn met name de anus en de Yoni (tantrisch woord voor vagina) speciale plekken waar veel spanning, pijn en energie zit opgeslagen. Respecteer de afgesproken grenzen en het proces waarin iemand zit. Wees je ook zeer bewust van de noodzakelijke volgorde. Als het hart niet voldoende geopend is, als het lichaam niet geopend is, doe dan nooit een Yoni massage of anus/prostaat massage. Respecteer de integriteit van het lichaam!!!

Yoni of Lingam massage

Een massage die alleen gericht is op de Yoni of Lingam is volgens ons geen tantra massage. Het hart, het hele lichaam doet mee en dat is een essentieel vereiste. Omdat op die plekken wel veel bevroren of inactieve (seksuele) energie ligt opgeslagen kan het echter wel een (belangrijk) onderdeel zijn. Wij adviseren om deze soort massages (veel focus op het geslacht) pas te doen na een aantal massagesessies. Grenzen verleggen gaat meestal in een aantal (kleine) stapjes. De meesten van ons zijn zo geconditioneerd (onvrij) en/of getraumatiseerd dat opening aldaar erg lastig is. Echter… er is nooit een probleem, er is niets dat ‘gefikst’ hoeft te worden. Liefde en heling kennen zo haar eigen timing en wegen.

Integratiemomenten

Tijdens en na een tantrische massage gebeurt er energetisch heel veel. Het hele energiesysteem wordt opgepoetst. Blokkades worden aangeraakt. Pijnpunten worden getriggerd. Energie (prana) stroomt, en liefde doet zijn werk. Zowel lichaam als geest moeten wennen aan de ontspanning in combinatie met veel hogere energieniveaus. Er komen momenten dat het wel even genoeg is. Er kan niets meer bij”, lichaam en geest gaan zich min of meer verzetten. Dit zijn momenten voor integratie. Géén dynamische aanraking meer, maar zacht, strelend, koesterend. Vaak is niets doen en wel helemaal aanwezig blijven… geweldig weldadig.

Na een tijdje (of niet) is het misschien tijd om weer wat seksuele energie bij te maken. Tja, voel dan maar wat je te doen staat. Er zijn vele mogelijkheden, wees creatief, wees intuïtief.


Tantra massage technieken

Plateau-en

Activatie & verspreiden – rust & integratie – activatie & verspreiden… Zo kan je energetisch gezien steeds hogere plateau’s bereiken, steeds orgastischer worden. In de cursus Hoe word ik multi-orgastisch maken we een analogie met bergbeklimmen. Vanuit het basiskamp wordt kamp 1, kamp 2, kamp 3 en tenslotte de top bereikt. Steeds is er een acclimatisatie fase. In ons geval een integratiefase. Probeer niet ineens (in één sessie) naar de top te gaan. Voel wat mogelijk is. Ieder mens heeft zo zijn eigen mogelijkheden en beperkingen vanuit zijn/haar leven/ervaringen.

Overgave – controle loslaten

Overgave is belangrijk tijdens de massage. Wie -als ontvanger- nog steeds bezig is met het geven van instructies zal nooit een body-orgasme ervaren. Een hoofdmassage, en het veilig/rustig optillen en bewegen van het hoofd, kan overgave initiëren. De armen los laten hangen en bewegen idem. Het zelfde met de benen. Check vooral ook de kaken van de ontvanger. In overgave zullen de kaken volledig ontspannen zijn en de mond zal open vallen.

Laat de ontvanger met rust

Een tantra massage is een intense beleving. Verbinding, samenzijn, is belangrijk. De beleving van de ontvanger is echter anders dan die van de massagegever. De ontvanger is misschien helemaal in hogere sferen. Alert en bewust, maar vaak niet meer van tijd en plaats. Misschien één met het AL. Laat de ontvanger dan ook ten volle genieten van dit cadeau. Dek hem/haar af aan het einde van de massage en laat hem/haar dan met rust. Géén aanraking meer, wel helemaal aanwezig blijven. Geniet als gever ook van het moment.


Massage variant: senses massage

De bekendste tantra massage, Awakening of the Senses, is eigenlijk helemaal geen tantrische massage. Tantra wordt gebruikt door het zintuigelijke “geniet” aspect voorop te stellen. Wat heel lekker is (en sommige mensen ook volledig in extase kan brengen) is om de senses uitgebreid te activeren en te stimuleren. Veertjes, doeken, geluidjes, proeverijen, geurtjes etc. Een heerlijk palet van verwennerij. Wat ons betreft: prima, maar toch is dat net even wat anders…


Wat is tantrische massage ?

Lees verder

Tantra massage technieken artikel is onderdeel van een serie van 4 over tantra massage:

 1. Wat is tantrische massage: een uitgebreide uitleg over tantrische massage.
 2. De basics van tantrische massage: uitleg van de meer praktische aspecten.
 3. 10 belangrijke tantra massage tips: 10 belangrijke massage inzichten/regels om te kennen.
 4. Tantra massage technieken: uitleg van tantra massage technieken (dit artikel).

Terug naar Tantrische relaties

Terug naar Alles over tantra


Zin in tantrische massage ?

Doe de tantric night “Massage Delight” (inclusief instructie)

Tantric Nights zijn draaiboekjes voor een heerlijk avondje tantra. Om het jullie makkelijk te maken hebben we een programma met tantra massage uitgewerkt. Jullie worden aan de hand genomen en hebben zo samen een heerlijk avondje.

Doe de tantric night “Massage Delight” (inclusief instructie)


OTL powered by Satori en Solana

10 tantra massage technieken

2 gedachten over “10 tantra massage technieken

 • 11 oktober 2020 om 11:17
  Permalink

  Als ik dit lees lijkt het op een sex massage met of zonder happy ending dat weet ik niet?

  Beste François, als je de serie over tantrische massage goed leest dan weet je dat het weinig of niets met sex te maken heeft. Tantra is niet voor of tegen een happy end maar dat is zeker geen doel. In de massage wordt wel met (seksuele) energie gewerkt, dus opwinding kan zeker aan de orde zijn.
  Succes
  Satori

  Beantwoorden
 • 29 oktober 2022 om 21:53
  Permalink

  Lijkt mij leuk en ontspannend voor het te doen als koppeltje
  Of alleen
  Grenzen verleggen
  Voor mijn vriend zou da goed zijn hij krijgt al 3 jaar geen erectie meer en zijne prostaat is in orde zei de dokter
  Dus ja ik ben geïnteresseerd

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *