PRIVACYVERKLARING

WIE ZIJN WIJ?

ONLINE TANTRA LEREN leren is een (opleidings) initiatief van Solana en Satori de Ruijter. Online Tantra Leren is gevestigd aan de Bergmolen 63, 2406 KW te Alphen aan den Rijn en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Deze privacyverklaring ziet toe op al onze verwerkingen. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we zorgvuldig om gaan met jouw persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

ONLINE TANTRA LEREN kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van ONLINE TANTRA LEREN, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ONLINE TANTRA LEREN verstrekt.

ONLINE TANTRA LEREN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam.
– Adresgegevens.
– Telefoonnummer.
– E-mailadres.
– Bankrekeningnummer / betaalmethodes.
– Bestellingen: aangeschafte cursus(sen) en/of abonnement(en).
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.
– Gegevens over je activiteiten op onze website (cursusvoortgang).
– Via Google Analytics (IP-adres, Locatiegegevens, Internetbrowser en apparaat type).

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via satori@online-tantra-leren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM ONLINE TANTRA LEREN GEGEVENS NODIG HEEFT

Online Tantra Leren verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van je online bestelling en je betaling.
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Je onze nieuwsbrief te kunnen toesturen als jij je door voor hebt aangemeld.

Met de verstrekte gegevens wordt verder NIETS gedaan.

HOE LANG ONLINE TANTRA LEREN GEGEVENS BEWAART

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met satori@online-tantra-leren.nl

  1. ONLINE TANTRA LEREN bewaart je persoonsgegevens zolang je toegang wilt hebben tot de online cursussen, en niet langer dan dat. Als je geen gebruik meer wilt maken van de online cursussen kunt Je zich desgewenst laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar SATORI@ONLINE-TANTRA-LEREN.NL. ONLINE TANTRA LEREN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.
  2. ONLINE TANTRA LEREN bewaart je persoonsgegevens (naam/emailadres) zolang je prijs stelt op onze nieuwsbrief. Uitschrijven uit ons mailingbestand kan via een link in elke nieuwsbrief. Je kunt ook een verzoek tot verwijdering sturen naar SATORI@ONLINE-TANTRA-LEREN.NL. ONLINE TANTRA LEREN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

GEEN COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

ONLINE TANTRA LEREN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

ONLINE TANTRA LEREN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Online Tantra Leren) tussen zit.

DELEN GEGEVENS MET ANDEREN

ONLINE TANTRA LEREN verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS

ONLINE TANTRA LEREN maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ONLINE TANTRA LEREN bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ONLINE TANTRA LEREN te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. ONLINE TANTRA LEREN heeft hier geen invloed op.

We hebben met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. ONLINE TANTRA LEREN heeft Google geen toestemming gegeven om via ONLINE TANTRA LEREN verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

MAILCHIMP

ONLINE TANTRA LEREN maakt gebruik van het programma Mailchimp om de nieuwsbrief te versturen. De aldus verkregen informatie  (naam / emailadres) wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt dit online doen via het gebruikersprofiel. Je kunt ook een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar SATORI@ONLINE-TANTRA-LEREN.NL. ONLINE TANTRA LEREN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN

ONLINE TANTRA LEREN neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ONLINE TANTRA LEREN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ONLINE TANTRA LEREN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ONLINE TANTRA LEREN op via SATORI@ONLINE-TANTRA-LEREN.NL.

WWW.ONLINE-TANTRA-LEREN.NL
is een website van ONLINE TANTRA LEREN

ONLINE TANTRA LEREN is als volgt te bereiken:

Postadres: BERGMOLEN 63, 2406 KW ALPHEN AAN DEN RIJN

Vestigingsadres: BERGMOLEN 63, 2406 KW ALPHEN AAN DEN RIJN

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 28056.893

Telefoon: 06-54688813

E-mailadres: SATORI@ONLINE-TANTRA-LEREN.NL