Samenvatting Verslaafd aan liefde

Jan Geurtz – Verslaafd aan liefde. Een boekbespreking van een heel mooi boek, dat het verdiend om helemaal gelezen te worden. Ik heb al lezend verschillende moment van herkenning gehad. Oefffff dat was schrikken. Maar vooral ook erg leerzaam.

De kern van het boek is m.i. de stelling dat achter onze zoektocht naar liefde en erkenning een fundamentele zelfafwijzingschuil gaat. Die proberen we te compenseren door waardering van anderen, en vooral door een succesvolle liefdesrelatie. Maar dat werkt averechts. Het is als krabben als je jeuk hebt van een muggenbeet: de jeuk wordt er alleen maar erger door.

De oplossing is simpel. Laat de geest zich omkeren en naar zijn oorsprong kijken: zie je volmaakte natuur. Je hoeft helemaal niets aan jezelf te verbeteren om een goed en waardevol mens te zijn. Je bent het al! Als je “alles” liefdevol kan omvatten, als je oordeelloos gewaar kan zijn. Als je kunt leven vanuit een overvloedigheids bewustzijn, dan kun je een einde maken aan je pijn, het lijden. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat je denkt, voelt, doet. Vrij van beknelling ontstaat vreugde!

De slogan van Tantra-YoY zie ik terug. Genieten, (door alles te omvatten) in liefde en bewustzijn.


Deel 1: Niets is zoals het lijkt!


De lagen van onze identiteit als bedekking van de natuurlijke staat van zijn:
– Negatief geloof
– Basisregels
– Patronen in denken / voelen/ gedrag
– Imago

Juist de manier waarop we streven naar liefde en geborgenheid, vergroot onze eenzaamheid en afhankelijkheid. De kern van ons zelfbeeld is afwijzing. We leren het tijdens de eerste 10 jaar van ons leven. Opvoeding creëert het geloof in ons dat we niet goed genoeg zijn. Dat we aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Dit creëert een diepe angst voor afwijzing.

Het voldoen aan de basisregels dekt ons negatieve geloof af. Het levert ons liefde en erkenning op van anderen en voorkomt hun afwijzing. Zolang we ons aan de regels houden lijkt er niets aan de hand. Helaas… dan is er de innerlijke criticus. Het is nooit goed. Altijd zorgen.

Veilig = voorkomen van zelfafwijzing, voorkomen dat anderen je afwijzen.

Zolang we liefde en erkenning van anderen blijven zoeken, houden we de illusie in stand dat we zonder die liefde niet waardevol zijn, niet goed genoeg.

De derde laag van onze identiteit: de schijnwereld van automatismen en projecties. We ontwikkelen strategietjes voor zelfbescherming door gedrag te gaan vermijden of te onderdrukken dat eerder door anderen is afgewezen. Een rijke schakering aan mechanismen die ons moet behoeden voor afwijzing. En telkens als de strategie faalt en de erkenning van anderen uitblijft of omslaat in afwijzing, is er een onmiddellijk weer dat diepe gevoel van waardeloosheid en tekortschieten.

Het imago is het beeld dat we willen dat anderen van ons hebben. Het is een geïdealiseerde constructie die een schijn van zelfverzekerdheid probeert te creëren. De maskers. De “met-mij-is-alles-goed” show. De hele mentale constructie van ons zelfbeeld is van nature instabiel en vraagt voortdurend energie om zichzelf in stand te houden.

 Wat iedereen doet: Negatief zelfbewustzijn bedekken met erkenning en liefde 

Levensfasen = groeien (en neergang) van bewustzijn.

Stagnatie in (groei/neergang van) bewustzijn:
– vastroesten – versmelten
– afstoten – dissociatie

De angst voor afwijzing leidt telkens tot versmelting met veilige delen van het zelfbeeld, terwijl zelfafwijzing zorgt voor dissociatie met onveilige delen van het zelfbeeld. Zelfafwijzing is de oorzaak van alle vormen van mentaal en emotioneel lijden.

Projectie maakt dat je een reactie hebt op de storende eigenschap / het irritante gedrag van een ander. Iedere veroordeling of afwijzing is een projectie.
– Versmelting
– Dissociatie

Verliefdheid is de ultieme positieve projectie.
– De mantel der liefde
– Liefde maakt blind

Bij verliefdheid ontstaat de indruk dat onze diepste zelfafwijzing door de ander ongedaan kan worden.

** Diepste geluk **
**Diepste dalen**

Een belangrijk aspect van wederzijdse verliefdheid is dus de veilige garantie dat de ander je niet zal afwijzen, omdat de ander van jou afhankelijk is voor iets wat hem of haarzelf ontbreekt. Het spel van geven en nemen op de markt van liefde en erkenning vindt in de liefdesrelatie zijn meest complexe en geraffineerde hoogtepunt. Love is a battlefield. Mijn behoeftigheid is jouw geruststelling en andersom. Wat je het meest irriteert in je partner is een eigenschap die je zelf onbewust ook hebt, of bewust probeert te elimineren.

Een goede relatie is niets anders dan een succesvolle symbiose van twee halve mensen
** wederzijds veiligheid**


Deel 2: Alles is zoals het is


De oplossing

Laat de geest zich omkeren en naar zijn oorsprong kijken: zie de volmaakte natuur. Zolang je niet in staat bent om zelf je diepste gevoelens van onvolkomenheid en behoeftigheid te integreren in je leven, zul je jezelf telkens weer afhankelijk maken van anderen om die behoeftigheid te vullen, en daarmee die fundamentele misvatting van behoeftigheid in stand te houden en vergroten.

Juist het idee dat we iets aan onszelf moeten veranderen om goed of waardevol te worden, is de kern van het hele probleem.

Beëindig dus de misvatting

Niet afwijzen, afstoten, maar omarmen, integreren
– Negatieve patronen beëindigen
– Positieve patronen creëren
– Richting van de geest omkeren naar je volmaakte natuur

• Loslaten relatie denken
• Loslaten behoeftigheids bewustzijn
• Omarmen overvloedigheids bewustzijn

Meditatie – Gewaarzijn

– De zelfkennende essentie van de geest
– Vriendschap sluiten met je geest
– Oordeelloos gewaarzijn
– Niet dissociëren maar integreren (er is niets om af te wijzen)

Alles verandert vanzelf als jij je er niet meer tegen verzet
Ophouden met zelfafwijzing…
De donkere bril afzetten.

Liefdevol omarmen – liefdevol gewaarzijn
Van behoeftigheids bewustzijn naar overvloedigheids bewustzijn.
-Meer geluk en harmonie
-Relatie denken loslaten
-Natuurlijke staat van zijn

Loslaten

Relatie = doel
Partner = bezit
Samen = veilig
Alleen = niet happy

Gewaarzijn

– Kijken naar je eigen geest
– Kijken naar je emoties
– Kijken naar je lichaam / je gevoelens
– Kijken naar je eigen gedrag

Sluit vriendschap met je geest / je ego!! Liefdevol gewaarzijn in plaats van identificatie (versmelting) of dissociatie.
Telkens als je eraan denkt, breng even je geest bij zichzelf, geef je jezelf aandacht zonder te oordelen, en zonder te willen veranderen. Liefdevol gewaarzijn.

Liefdevol gewaarzijn

– Naar jezelf
– Naar een ander (onbekende, aan wie je een hekel hebt)
– Naar een situatie van schaamte, schuld (angst of onzekerheid)
Oordeelloos, liefdevol gewaarzijn.

Heling van pijnlijke emoties:

1. Bewustwording (liefdevol gewaarzijn; vergankelijkheid van alles)
2. Kijk naar de pijn. Kijk naar het lichamelijke aspect van je emotie. Liefdevol gewaarzijn
3. Kijk naar je verzet. De subtiele verkramping, dat wegduwgevoel in je lichaam.

Waarom dissociatie?
Omdat we de ongewenste aspecten van onze identiteit niet herkennen als de geblokkeerde of verminkte versie van natuurlijke eigenschappen.

Woede is niet het probleem,
Maar de afwijzing van woede,
En de afwijzing van jezelf als je woede voelt

Integreren

Integreren is kijken zonder zelfafwijzing. Liefdevol omvatten.
Je hoeft helemaal niets aan jezelf te verbeteren om een goed en waardevol mens te zijn.

Spirituele relatie: neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedachten, gevoelens en gedragingen.

Ontwikkel eigenwaarde en autonomie

  • Stop projectie
  • Stop dissociatie
  • Oordeelvrij gewaarzijn
  • Sharing
  • Geen verbod op het hebben van welke gevoelens ook
  • Hou op met lijmpogingen
  • Laten zien door “liefde” te zijn.
  • Spirituele seks

Afscheiding is een illusie

Wij mensen zijn in werkelijkheid met elkaar verbonden
Wij zijn in diepste wezen één volmaakte geest
die zich vol vreugde uit in ontelbare manifestaties.


OTL lfyer intimiteit begint bij jezelfDit en meer vind je terug in de online cursus Intimiteit begint bij jezelf. In deze cursus nemen we je stap voor stap mee. Groeien in liefde en bewustzijn. Groeien in eigenwaarde. Groeien in het besef dat jij een prachtig mens bent.

Begin vandaag, maak verbinding met jezelf, geniet van de reis


OTL, powered by Satori en Solana

Jan Geurtz – Verslaafd aan liefde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *