Inkeer en verbinding?!

Inkeer en verbinding. ‘De donkere dagen voor kerst’, zo wordt de decembertijd soms genoemd. Het zijn idd. korte dagen. Maar donker? Ja, er zijn minder lichte uren, zeker. Maar is dat niet een prima tijd voor wat contemplatie, voor inkeer? Een tijd om eens even (terug) naar binnen te gaan?

Dankbaarheid

Inkeer, een tijd om naar binnen te gaan. Wat tijd nemen voor jezelf, te zien hoe het met je gesteld is, en misschien ook wat terugkijken over het afgelopen jaar…  En áls je dan (terug) naar binnen gaat, je in jezelf keert, wat vind jij dan? Dat hangt er natuurlijk ook van af, waar je naar kijkt: ‘What you see is what you get’. Kijk je naar het donker? Naar het duistere, sombere in jou? Naar de pijnstukken, de pijnlijke resten van eerdere ervaringen? Of zie je het licht, die warme gloed in je hart?  Neem eens écht de tijd voor dankbaarheid: voor de “fijne” dingen die er gebeurd zijn.

Ook pijn mag er zijn

Misschien is het ook een tijd om de “niet-fijne” dingen een plek te geven. Pijn mag er ook zijn, zeker. Ontkennen dat pijn er is heeft ook geen zin, want iedereen krijgt zijn portie in dit leven. Dus pijn mag gevoeld worden. Én geheeld worden. Dat betekent evenwel niet, dat je die pijn keer op keer zou moeten herbeleven. Want daarmee wordt de groef steeds dieper in de plaat geslepen, en wordt heling vrijwel onmogelijk.


Pijn en fijn horen bij het leven


Neem het waar

Dus wat er is, pijn of fijn, neem het maar waar. Niet onderdrukken, maar er naar kijken. En zo kan je ook iets mee. Je kan het zien, en dan licht op je pijn zetten. De pijn mag er zijn, gevoeld worden. Maar wie daarin (steeds weer) verdwijnt, verliest zichzelf. Want JIJ bént niet je pijn. Niet je donkere ervaringen, je sombere gedachten en pijnlijke emoties. JIJ bent zóveel meer dan je pijn.

En omvat het met liefde

Weet ook, dat pas als je mét bewustzijn naar je eigen pijn kijkt, als je die waarneemt en accepteert… en als jij je pijn weet te omvatten met de warmte en liefde van je hart, dán kan heling plaats vinden. Juist omdat het gezien mag worden, er mag zijn, kan het helend licht van je hart zijn werk doen. Dan kan de pijn verwerkt en opgelost worden, omdat die smelt in de warmte van je hart. Daar zijn bijvoorbeeld heel mooie hartmeditaties voor!

Doe bijvoorbeeld eens de meditatie “Practice Love”. Die is te vinden in onze meditatiebibliotheek. Via deze link kan je 4 dagen gratis in onze bibliotheek rond neuzen en dus ook deze meditatie doen!

We hebben trouwens ook een mooi artikel met 21 tips om je hartchakra te openen!

Wil je meer weten hoe je om kan gaan met (het helen van) je pijn? Lees er hier meer over.

Jij bent…

Jij bent zoveel meer dan je pijn. En ook meer dan je gedachten, je dankbaarheid, je liefde, je … Jij bent dát, wat kan zien wat er speelt, de toeschouwer, de waarnemer. Jij bent dát, wat zich daar niet in verliest, maar er iets van leert.  Die alles weet te accepteren wat het leven brengt, en alles met liefde kan omvatten. En die ook weet én voelt, dat er nog andere dingen in het leven zijn: geluk, liefde, compassie, waardering, dankbaarheid, licht, vreugde.

… alles

Dat is niet béter, maar dat maakt het compleet. Maakt jou compleet. Dan ben je in verbinding met alles in jezelf. Dan heb je contact met alles in jou, en met dat wat jij werkelijk bent. Als je zó inkeert in jezelf, dan is er alle ruimte om je weer helemaal verbonden met (alles in) jezelf te voelen. Dan ben je thuis in jezelf.


Inkeer en verbinding


Inkeer lijkt misschien ‘afzondering’ te zijn. Op: alleen maar aandacht voor jezelf. Lijkt op: naar binnen gaan zonder ruimte voor verbinding met anderen. Inkeer en verbinding lijken tegengesteld te zijn. Maar zoals altijd is ook deze dualiteit maar een gedachte. In wezen horen die twee bij elkaar!

Verbinding met jezelf

Inkeer is naar binnen gaan. Maar dat is niet hetzelfde als uit verbinding gaan. Iedereen heeft behoefte aan verbinding. Je verbonden weten is een levensbehoefte. Een kind, dat met niemand verbonden is, niemand die zorg, aandacht, aanraking of liefde voor hem heeft, sterft. Zou het voor een ouder iemand in wezen zo anders zijn? Dan zou eenzaamheid (onder ouderen) helemaal geen probleem zijn.

Alleen <-> eenzaam

Alleen zijn is niet hetzelfde als eenzaam zijn. Alleen zijn, tevreden met en bij jezelf, vinden velen heerlijk. Maar het voelt pas echt fijn als je alleen-zijn niet eenzaam-zijn is, maar als je je toch verbonden weet. Verbonden met jezelf op zijn minst! En ook verbonden met anderen, al hoeven die dan even niet lijfelijk aanwezig te zijn.

Lees ook “Thuis in jezelf, wat is dat”


Verbinding met de ander

Je verbonden weten, weten ergens bij te horen, lief te hebben en geliefd te worden, waardering, erkenning…. Al die dingen zijn levensbehoeften. Waar we dat hálen, is iets anders. Het mooiste is als we dat in onszelf weten te vinden. Als we van onszelf weten te houden, onszelf in liefde weten te omvatten.

Licht delen

Maar sociaal wezen als de mens is, is de verbinding met anderen in welke mate dan ook, essentieel. We komen allen uit dezelfde bron, in de kern zijn we allen één. Dat weten en dat ervaren is echter niet hetzelfde. Hoe graag zien we dat niet terug in ons contact met de mensen om ons heen! En daar is niets mis mee. Je verbinden met anderen, je liefde geven, delen, dat is toch iets waar je juist in de kersttijd zo aan herinnerd wordt? Het licht zien in de buiten- én binnenwereld. Het licht zien, en het licht verspreiden. Anderen er in laten delen. Dan zijn we zo heerlijk verbonden met anderen, zo’n heerlijk gevoel van samen-zijn, intimiteit en warmte… Dat is wat de meesten van ons gelukkig maakt.

Zie ook het artikel met 10 tips voor meer intimiteit.


Inkeer en verbinding


Eerst geven, dan ontvangen

Vooral in de kersttijd hebben we het over het geven van cadeau’s. Door velen wordt dat als ‘commercieel’ afgewezen. Toch heeft het ook iets moois. Uitdrukking geven aan je liefde voor de ander, de ander een plezier doen. En dat hoeft natuurlijk niet met (dure) materiële cadeaus. Het is heel fijn om een ander iets te geven van jezelf, vanuit je hart: aandacht, aanwezigheid, waardering, liefde!

licht en liefde gevenEssentieel is wel, en daarvoor is die verbinding met jezelf zo belangrijk, dat je dan ook iets (licht, warmte, liefde, …) te géven hebt. Dat je niet als een bedelaar zit te wachten op wat een ander voor jou kan betekenen, maar dat jij in staat bent anderen te laten delen in wat jij te geven hebt.

En ja, dan mag je ook ontvangen. ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’ staat de in de bijbel.  Dat werkt dus twee kanten op: jij mag geven, en daar je geluk in vinden. Je mag de ander gelukkig maken door zijn gaven te ontvangen. Dubbel fijn!

Demand free geven

Het gaat dus niet om ‘voor wat hoort wat’ – omdat ik geef krijg ik ook. Geven doe je demand free, zonder de verwachting er iets voor terug te krijgen. Het geluk voor jou zit er in, dat als je je eigen ikje, de ikke-ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikken, helemaal voor bij kan gaan, als jij je ego laat voor wat het is, dán voel jij je gelukkig!

Lees ook eens het artikel Geven en ontvangen – demand free.


Een fijne oudejaarstijd

Dat is wat we jullie toewensen. Een tijd van inkeer en thuiskomen bij jezelf. Van heling en dankbaarheid. Van acceptatie en inzicht. En een tijd vol licht en liefde. Vol geluk en verbinding, intimiteit en samen-zijn!

Happy 2021 Online Tantra


Inkeer en verbinding, powered bij Solana

Inkeer en verbinding?!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *