Grenzen, een onderwerp dat regelmatig terug komt in tantra.

Hoe kan ik mijn grenzen bewaken…

en hoe kan ik tegelijkertijd mijn grenzen verleggen…

Hoe kan ik grenzeloos leven…

Tantra kent geen echt doel, tantra is met name ook de weg, de weg naar verlichting (het grenzeloze). Voor ons bij Tantra-YoY is genieten, is liefde en bewustzijn de belangrijkste toets¬steen of we op de “juiste” weg zijn. Op die weg is ons leven steeds grenzelozer aan het worden… Maar ja, in dit leven, als (mind-)mens is het nodig om grenzen te stellen en te bewaken. Zijn we bezig grenzen liefdevol te onderzoeken, bewust te verleggen en uiteindelijk op te ruimen.

In dit artikel weer enkele inzichten zoals die voor ons voorbij zijn gekomen: “over grenzen”. Eerst een bloemlezing, daarna wat uitgebreider. Veel leesplezier!


Grenzen zijn heel handig, maar zijn “slechts” hulpmiddelen (bescherming) vanuit de menselijke mind. Je mind (ego) is selectief, stelt voorwaarden, stelt daarom grenzen, voelt zich snel gekwetst. Je lichaam heeft voorkeur. Je hart is onvoorwaardelijk. Je ziel is grenzeloos… Vandaar ons verlangen naar verbinding, naar samensmelting, naar éénwording.

Grenzen zijn NODIG en je bewaakt ze door aanwezigheid, door uitstraling!!! Laat je zien en geef aan wat je WEL wilt, wat je prettig vindt. Voorkom (machts)misbruik en geef tegendruk. Wees heel duidelijk in je signalen!

Angst, schaamte, onzekerheid, controledrang zijn slechte raadgevers over je grenzen. Kijk heel goed of “jouw” grenzen wel van jou zijn, of dat je ze alleen maar overgenomen hebt. Grenzen zijn subjectief, relatief, situationeel. Het is dus maar hoe jij kijkt, of ze (nog) nodig zijn. Kijk bewust, fris en met liefde. Ruim ballast op, maar blijf absoluut bij jouw waarheid!

Grenzen verkennen is leuk en spannend! Als grensposten open gaan doet dat je stromen, leven! Besef dat persoonlijke groei, dat ontdekken synoniem is met grenzen verleggen. Ervaar dat werkelijke verbinding, dat liefdesenergie (controle)grenzen doet vervagen.

Je bent niet wat je bezit, je bent niet je denken (ego), je bent niet je lichaam. Stel je open! Aanvaard onzekerheid in je leven. Denk minder, voel meer en leef in liefde. Geef!

(Zelf)Vertrouwen, acceptatie maakt strakke grenzen overbodig. Leven in liefde en bewustzijn is grenzeloos leven. Want in essentie zijn wij allen één.


Wat zijn grenzen

Tja, waar hebben we het dan eigenlijk over. Grenzen is een ruim begrip. Laten we maar zeggen dat we het in dit artikelen hebben over “normen” die tussen de interactie van twee personen gelden. Beide hebben van hun kant een idee over wat wel en wat niet kan/mag/gewenst is. Grenzen hebben te maken met waarden, normen, afspraken die we –in het algemeen of- met elkaar maken.

De menselijke geest is beperkt en kan slecht omgaan met onzekerheid. Daarom willen we graag dingen benoemen. We creëren in de wereld om ons heen begrensde “dingen” en die geven we een naam. En dat is handig, want zo kunnen we wat makkelijker communiceren. Een stoel is geen tafel. Ik ben ik. En jij bent iemand anders. Grenzen zijn hulpconstructies vanuit de mind.

Grenzen zijn nodig

Grenzen geven het uiteinde van een gebied weer en hebben in die zin ook een heel natuurlijk karakter. Zo is er bijvoorbeeld een grens (minimum, maximum) aan de temperatuur die je kunt verdragen. Natuurlijke grenzen (met daartussen het gebied waar jij je prettig voelt) hebben zowel een fysiek (de afstand tot elkaar), als een geestelijke component (hoe gaan we met elkaar om).

Daar waar mensen elkaar tegen komen ontstaat een wisselwerking. De situatie wordt afgetast en er worden grenzen (mind/lijfelijk) bevestigd/gevormd. Het is echt een wisselwerking, een kwestie van druk en tegendruk. En in dat proces ontstaat een grens, een (machts)evenwichtspunt. Tja… of niet. (Vooraf bepaalde) Grenzen zijn daarom nodig om te kunnen zeggen: “tot hier en niet verder”. Dit zijn liefst persoonlijke grenzen, maar uiteraard zijn deze ook ingebed in allerlei culturele, maatschappelijke grenzen. Grenzen zijn niet alleen handig, maar ook nodig om de balans te bewaken en (machts) misbruik (geestelijk – lichamelijk – spiritueel) te voorkomen. Grenzen reguleren ons dagelijks bestaan en dat is fijn en erg praktisch. Tot een bepaalde (haha) grens. Want als alles gereguleerd is… als de grenzen te rigide, te strak zijn, dan wordt daarmee de vrije ruimte zodanig beperkt dat we ons niet meer prettig voelen.


Voorkeur = grenzen stellen

Grenzen hebben aldus te maken met onze voorkeur. Hoe we het graag willen. De scheidslijn van wat wel en wat niet gewenst is. Die voorkeur wordt grotendeels cultureel bepaald. Je sociale omgeving, de sociale druk bepaalt in hoge mate wat de grenzen zijn. Ook zijn grenzen situatie afhankelijk. Wat op de ene plek wel kan (tantra workshop) kan elders (in het openbaar) absoluut niet. Je persoonlijke voorkeur bepaalt ook je persoonlijke grenzen. Je grenzen worden daarenboven bepaald door wat je gewend bent, door je eigen ervaring.

Uitstraling = grenzen bewaken

Omdat grenzen feitelijk niet bestaan, maar hulpconstructies zijn, gaat het weleens fout in de wisselwerking tussen mensen. De één gaat over de ander zijn grens! Nou zijn hier hele boeken over geschreven dus vergeef ons de kort door de bocht oplossing: de allerbeste manier om je grenzen te bewaken is om luid en duidelijk aan te geven, uit te stralen waar ze liggen/zijn. Geef signalen af!!! Met je hele uitstraling: energie, lichaamstaal, stem…

Geef aan wat/hoe je het wilt en waar de grens ligt. En doe dit vooral bij belangrijke zaken / grenzen. Wees zo consistent mogelijk, dat helpt. Praat in de ik-vorm; het is jouw voorkeur/grens; hou het bij jezelf. Richt je op wat je WEL wilt, want de wet van aantrekking is van toepassing. Sommige mensen lijken “erom te vragen” dat hun grenzen worden overschreden. En sommige mensen hebben er nooit problemen mee. Het verschil zit um in wat je uitstraalt.

Mocht het dan toch nog voorkomen dat iemand over je grens dreigt te gaan… Signalen opvangen is minstens zo belangrijk als signalen afgeven. Wees alert en hou je bij de feiten. Ga niet lopen projecteren of invullen… En let ook op jezelf. Het zal niet de eerste keer zijn dat je zelf over je eigen grens gaat (eet-/drink-/seksverslaving!). Zorg dat jij jezelf niet verliest!

En in het onwaarschijnlijke geval dat iemand dan toch nog over je grens gaat…. niet verdringen, niet uitleven. Wees ook hier alert en deal zo direct mogelijk met de situatie. Spreek uit dat iemand over je grens gaat/ging. Spreek uit hoe het voor je is, hoe dat voelt. Hou het bij jezelf. Stop jezelf niet in de vriezer (dichtklappen), want dan ontwikkel je geheid een trauma. Stort je emotie (woede, verdriet) ook niet over een ander uit. Wees duidelijk (ook in de gevolgen / sanctie) en spreek je uit.


Verbinding = grenzen respecteren

Je hoeft andermans grenzen niet te bewaken. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. De mensen met een bord voor hun kop leven echter niet zo in afstemming. Zorg daarom voor een duidelijke wake-up call als een ander niet in verbinding is. Halo!!!! Is daar iemand…

Als je verbinding zoekt met de mensen om je heen, komt er als vanzelf afstemming. Dus zoek de verbinding. Verbinding (en bewustzijn) zorgt ervoor dat (jouw) grenzen als vanzelf gerespecteerd worden. Als je echt in verbinding bent met iemand is het ook heel moeilijk om over zijn / haar grenzen te gaan. Je voelsprieten pakken de signalen dan heel zuiver op en regelen je handelen. In liefde en bewustzijn. In liefde leven, betekent ook in liefde handelen. In liefde leven betekent afstemming; rekening houden met de ander. Er is meer dan alleen jou persoontje (ego). Meer bewustzijn betekent beter “voelen” waar de grens ligt; de signalen beter zien.

(Willen) Ontdekken = grenzen verleggen

We worden grenzeloos geboren en vervolgens vol gestopt met normen en waarden. Er ontstaan gebruiken en grenzen. De maatschappij, de cultuur, het gezin waarin je leeft dicteert de grenzen. DE grenzen worden jouw grenzen. Maar? Zijn het werkelijk jou grenzen? Of zijn het grenzen die je klakkeloos hebt overgenomen. Jezelf ontdekken is je grenzen opzoeken, leren kennen en toetsen. Ontdekken wat er achter die grenzen zit.

Grenzen bewaken(Willen) ontdekken is even vanuit liefde i.p.v. vanuit angst. Veel grenzen zijn gebaseerd op de (ego)angst van het kwijtraken. Hebben, hebben, hebben.. Het ego voelt zich zo snel te kort gedaan. Leer de bron van de grens opsporen; is vanuit angst, is die angst reëel? Nog actueel? Past dit bij jou? Wil je leven, wil je ontdekken dan is het handig als jij je perceptie zuiver (anders) maakt. Dat je stopt met invullen. Dat jij je bij de feiten houdt. “Als dan” spelletjes zijn mind-spelletjes.

Persoonlijke groei is grenzen verleggen. Hoe kan je groeien als je niet verder kijkt dan je neus lang is (=grens)? Leerproces = grenzen verleggen. Soms gaat dat langzaam, soms gaat dat snel. Feit is dat de meeste mensen stap voor stap veranderen. Stap voor stap hun grenzen verleggen. Alles met mate… En dat is makkelijk ook voor hun omgeving. Grote stappen zijn moeilijker te volgen voor je naasten.


(Kunnen) Vertrouwen = grenzen weghalen

Grenzen stellen heeft iets te maken met “veilig” stellen, met bescherming. Maar wat valt er te beschermen? Grenzen stellen heeft te maken met een poging om “beter” met onzekerheid om te gaan. Maar wat als er grenzeloos vertrouwen is? Wat als je eigenwaarde zou groot is, dat het als een beschermende laag over je heen valt. Vertrouwen is weten dat het altijd goed komt / goed is.

Vertrouwen is acceptatie van het hier en nu. Vertrouwen is ook een positief beeld (naar de toekomst). Say YES i.p.v. Nee. Vertrouwen is ook het verleden (de trauma’s) kunnen loslaten. De geschiedenis herhaalt zich NIET, tenzij jij daarom vraagt. Vertrouwen maakt grenzeloos.

Bliss = grenzeloos

In liefde en bewustzijn leven is BLISS. Als geven de plaats inneemt van nemen… Wat is de zin dan van grenzen? Wie gelooft in de liefde, gelooft in overvloed en geeft overvloedig. Wat je zaait… zul je oogsten. Wie leeft in liefde hanteert dezelfde maatstaven voor zichzelf en anderen… Wat je niet wilt dat jou geschiedt… doe dat ook een ander niet. Wie helemaal in het hier en nu leeft gaat ontdekken dat de wereld grenzeloos is. Wie totaal leeft, wordt grenzeloos verliefd. Wie zichzelf kent heeft grenzeloos vertrouwen. Wie IS, weet dat alles één is.

Als grenzen wegvallen, wordt de druppel de oceaan.


Out of love, everything is right.
Love is the magic that transforms everything into right.

Osho

 


Why limit yourself to small things!
When the whole is available, only stupid people will cling to small things.
Be oceanic!

Osho

Grenzen, bewaken of verleggen?

2 gedachten over “Grenzen, bewaken of verleggen?

 • 4 oktober 2020 om 18:21
  Permalink

  Ik vraag me af als ik een relatie met een narcistische partner heb, leef ik dan zowiezo niet met zelfliefde? Ik heb het gevoel veel gegeven te hebben en er berooid uit te komen. Ik heb dus niet uit liefde gegeven? Ik heb mijn hele leven alles weggegeven en nu zit ik in de problemen. Ik ben bang niet meer voor mezelf te kunnen zorgen in de toekomst en afhankelijk te worden van anderen. Hoe kan ik hier mee in het reine komen?
  Ik ga nu mijn grenzen leggen uiteindelijk maar dat voelt alsof ik geen vertrouwen heb.

  Beantwoorden
  • 7 oktober 2020 om 11:59
   Permalink

   Ha Christel, ja , het is soms allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan, he? Wat ik zou willen zeggen: Grenzen verleggen gaat niet over jezelf weg geven. Over eindeloos geven, over jezelf wegcijferen.
   Sowieso is het belangrijk om te starten bij : wat zijn mijn grenzen eigenlijk. Hoe bewaak ik die, en zorg ik voor mezelf? Pas als je dat weet, in staat bent je eigen wensen, verlangens en behoeften te (her)kennen, ben je toe aan grenzen verleggen. Waarbij altijd de vraag (aan jezelf) blijft: waarom wil je dat? Zie je dat die grenzen niet meer nodig zijn, belemmerend zijn voor jou of je relatie? en ben je bereid, maar ook in staat om dingen anders te doen?
   In jouw geval is de vraag: waarm heb je zoveel gegeven? Deed je dat vanuit je hart, vanuit werkelijk gunnen aan je partner? Of vanuit angst (als ik het niet doe dan…), of omdat je misschien hoopte dat je partner daardoor voor jou iets terug zou doen of zou veranderen?

   Niks menselijks is ons vreemd, dus deze dingen doen we allemaal wel eens. Met inderdaad misschien het gevoel leeg achter te blijven, alles voor niks gedaan te hebben.

   Dus voor nu, nu je ervaart hoe het nú voor je voelt, heb je alsnog de kans om de voelen. Te voelen wat je voor jezelf nodig hebt en daarvoor wil doen en laten. Hoe je daarin je grenzen kunt bewaken. Te onderzoeken wat je nodig hebt om onafhankelijk en zelfstandig je weg te gaan. Het is nooit te laat! Maar het vraagt wel inzicht en vooral ook moed. De moed om het anders te doen.

   Grenzen stellen is juist wel een daad van vertrouwen. Daarmee zeg je: ik vertrouw dat het mij goed zal gaan, dat ik mijn leven op mijn manier kan leven, die bij MIJ past.

   En iedereen die van je houdt, gaat met je mee. En als dat niet zo blijkt te zijn, dan is dat moeilijk en kan je veel verdriet doen, maar dan is het toch hoe het nu eenmaal is, dat kan je toch niet ontlopen door je te blijven aanpassen.

   dus veel moed, sterkte en vertrouwen in jezelf en je grenzen gewenst.
   Liefs, Solana

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *