#MeToo – Anders leven – Anders relateren – #YouToo ?

#MeToo – daarom schrijf ik dit.

Sinds de allereerste #MeToo berichten is er veel gebeurd. Niet alleen verschijnen er veel #MeToo berichten, er komen ook veel verhalen via de sociale media los. #MeToo leeft in de maatschappij. Bijna dagelijks komen er persoonlijke verhalen en “seksschandalen” aan het licht, worden er mensen (vooral, maar niet uitsluitend, mannen) ontslagen of zij nemen zelf ontslag. Er is een hoog niveau van Blaming – Shaming – Fearing. Beschuldigingen worden geuit, er wordt schande over gesproken en de angst zit er goed in om niet in de “fout” te gaan.

Begrijp me goed. Ik keur de mistanden ook af!!!

Eén ding wil ik zeggen voor ik verder ga, voor jij verder leest. Ik keur ongewenste, heftig grensoverschrijdende intimiteit / seksualiteit óók af. Zelf ben ik ook “slachtoffer”, dus ik weet heel goed waar ik over praat. Dat “wat echt niet kan” moet gesignaleerd, geopenbaard, gestopt en bestraft worden. Een maatschappij / cultuur kan niet bestaan zonder regels (normen en waarden). Ik heb ook zo mijn eigen normen, waarden en gedragsregels.

Maar we dreigen het kind met het badwater weg te gooien !

We dreigen echter het kind met het badwater weg te gooien en daar pas ik voor. Er is m.i. een extreme tegenreactie aan de gang, die uiteindelijk minstens zo erg is. In de Victoriaanse tijd werden stoelpoten bekleed omdat naakte stoelpoten ongepast, ongewenst waren. Dat soort tijden dreigen weer. Ik pleit voor balans, een soort liefdevolle vrijheid in het midden. Vandaar dat ik wat tegenwicht wil geven aan de vele verhalen. Het moet niet strakker, maar ánders.

Blaming – Shaming – Fearing

Prima dat de #Metoo verhalen naar buiten komen. Prima dat uitwassen streng bestraft worden. #MeToo is super! De ingeslagen weg naar een cultuurverandering is prima! Maar het kan niet zo zijn dat vrouwen maar te pas en te onpas (high status/zichtbare) mannen beschuldigen voor geld (gewoon chantage) of omdat ze krampachtig naar aandacht op zoek zijn.

Het kan niet zo zijn dat we een ongebreidelde censuur krijgen, zoals de grote jongens zoals Google en Facebook dat nu al doen, wat maakt dat “normale” intimiteit en seksualiteit in het verdomhoekje komen. Het kan niet zo zijn dat we ons allemaal schuldig moeten voelen voor heel menselijke gevoelens en het verlangen naar (fysiek/seksueel) contact. Het kan niet zo zijn dat we helemaal niets spannends meer durven doen omdat we bang zijn gemaakt om voor ‘aanrander’ te worden uitgemaakt. Niet het angst-denken, maar liefdevolle aanwezigheid, liefdevol handelen dient m.i. voorop te staan. Het moet niet strakker, maar anders.


Als je niets verandert, verandert er niets!


De werkelijke redenen aanpakken

Of het nu een schietincident, seksueel wangedrag, voetbal hooliganisme, extremisme of iets anders is: we spreken er schande van, er rollen een paar koppen, en dan gaan we over tot de orde van de dag. De werkelijke oorzaken van seksuele mistanden komen nauwelijks in de schijnwerpers. Ik wil in dit verhaal eigenlijk ook niet met het vingertje wijzen, maar meer de aandacht vestigen op de “oplossingsrichtingen” (zei hierna). Maar zonder inzicht en begrip in de oorzaken, dreigt window-dressing, dus: hoe komt het?

In onze (sub)cultuur (wereldwijd) zitten m.i. een aantal cultuurelementen die seksueel (wan)gedrag sanctioneren dan wel veroorzaken. Te denken valt aan (niet limitatief bedoeld):

 • De decennia lange onderdrukking van seksuele energie.
 • De vele (historisch overgedragen) taboes en trauma’s op het gebied van intimiteit en seksualiteit.
 • De hypocrisie over seks – de seksindustrie (niemand is klant, wel een miljarden business).
 • De groeiende onbalans tussen denken en voelen. Wie is nog (bewust) in contact met zijn/haar lichaam, seksuele wensen / gevoelens en/of en seksuele energie ?
 • De extreme focus op, de beloning van de ratio en de nadruk op (de verdeling) van geld (o.a. door het (economisch) groei paradigma).
 • Het gebrek aan bewustzijn (in de opvoeding) bij de doorsnee mens. Seksualiteit is nog steeds een bijna no-go area. Sommige mensen zijn het niveau van survival of the fittest ook nog niet ontgroeid: het beest in ons.
 • Het objectgericht denken (vrouw = seksobject) en het machtsgerichte denken (mijn wil is wet).
 • De heersende normen en waarden in de (sub)cultuur: bijv.seks in het huwelijk is een recht.
 • De heersende onbalans in man-vrouw verhoudingen: de vrouw is minderwaardig.
 • Gebrek aan maatschappelijke discussie over seks en seksuele grenzen.

Zonder in de beschuldigende modus te komen

Of we nu uitzoomen (het is allemaal machtsmisbruik, de schuld van … de 13 heersende families) of inzoomen (ik heb boter op mijn hoofd, ik heb/doe het óók), blaming, shaming, fearing is m.i. niet de oplossing!

Ik val niemand aan, beschuldig niemand en ik heb ook niet de intentie om DE oplossing te presenteren. Ik wil jullie een spiegel voorhouden van mijn gedachtegoed. Iets wat ik op allerlei manieren uitdraag.

Hoe dan wel? Wat is de oplossingsrichting?

 • Een “betere” wereld begint bij jezelf.
 • Als je niets verandert, verandert er niets.
 • Goed voorbeeld, doet goed volgen.
 • Learning by example, learning by doing.

#MeToo – Anders leven – Anders relateren – #YouToo

Het moet niet strakker, maar anders


Liefde maakt het verschil

Het verschil tussen geweldige seks en verkrachting is liefde. Wat je doet is niet zo zeer het issue. De intentie, de positie van waaruit handelingen gedaan worden is belangrijk. Seks voor geld, seks als lustbevrediging, liefdeloze seks (met wederzijds instemming). Het is allemaal oké, maar toch… als er wat meer liefde in het spel zou zijn, dan waren er ook minder afstemmingsproblemen, grensgeschillen en grensoverschrijdingen. Want liefde is afstemming, liefde is rekening houden met de ander. Ultieme liefde is zelfs die ander belangrijker maken dan jezelf. Dus liefde maakt in deze het verschil. Laten we méér in ons hart komen. Leer hartmeditatie, leer ook je kinderen hoe ze in hun hart kunnen komen en blijven.

(Samen) Toegroeien naar een liefdevollere aanwezigheid.

Bewustzijn maakt het verschil.

Het verschil tussen een beest en een mens is bewustzijn. Bewustzijn maakt dat we het beest in ons zijn plek geven, maar tevens overstijgen. De biologische driften hoeven niet uitgeleefd te worden. Bewustzijn doet ons opmerken wat er gebeurt. In jou, en in je omgeving. Bewustzijn maakt dat jij “je bewust” wordt wat jouw seksualiteit, wat jouw gedrag, met de ander doet. Bewustzijn stelt je in staat grenzen te herkennen en te respecteren (bewaken).

(Samen) Groeien in bewustzijn, bewuster leven.


#MeToo – Anders leven – Anders relateren – #YouToo ?

Niet strakker, maar anders


Leer (je kind) ander leven, leer (je kind) anders relateren

Hieronder volgen een aantal inzichten die m.i. het “probleem” van seksuele misstanden sterk kunnen reduceren. Ik besef ook dat in dit verhaal persoonlijke en culturele elementen voor komen: normen en waarden, regels over hoe het hoort. E.e.a. is gebaseerd op mijn westerse / tantrische levensopvatting. En zo zijn er vele visies. Bottom line vallen we terug op de universele rechten van de mens. Regels waar we het allemaal over eens kunnen zijn en die ook actief uitgedragen en individueel/collectief afgedwongen worden.

Begin bij jezelf broeder – #YouToo

Er zijn ongetwijfeld mogelijkheden om zaken top-down “te regelen”. Universele normen en waarden, de regering die normen stelt, wetgeving maakt. De regels van beroepsgroepen, verenigingen, subculturen. Er is vast veel mogelijk. Mijn verhaal is geënt op de individuele mogelijkheden.


Wat kan (ik) JIJ bijdragen? Wat kan (ik) JIJ doen?


Vertel het je kinderen – learning by example

Omdat ik me zeer bewust ben van de invloed van mijn opvoeding op mijn eigen conditionering, doe ik ook een beroep op alle ouders om deze zaken mee te nemen in de opvoeding van hun kinderen. Leer (ze) anders leven. Leer (ze) anders relateren. In de jaren 60 van de vorige eeuw lieten we de afgewerkte olie is de rioolput lopen. Gelukkig hebben we onze kinderen geleerd dat dit echt niet meer kan. Laat ze zien, horen en voelen hoe het óók kan.

Vertel het je omgeving – learning by doing

Jij bent het centrum van de verandering. Jouw wakker worden is het centrum van de boodschap die je uitstuurt. Vertel het je vrienden, laat zien hoe jij het doet! Breng de theorie in praktijk: de verandering begint bij jóu. En ja, natuurlijk met vallen en opstaan. Maar al doende leer je.

Be the change you want to see…


#MeToo – Anders leven – Anders relateren – #YouToo ?

Niet strakker, maar anders


Respecteer universele normen en waarden

Vrijheid in gebondenheid. Met meer mensen bij elkaar zullen er altijd regels nodig zijn. Samenzijn leidt tot conditionering, tot (sub)culturen en (religieuze) stromingen. De regels m.b.t. intimiteit en seksualiteit zijn tijds- en cultuur afhankelijk, maar uiteindelijk gefundeerd in de rechten van de mens.

Hanteer de regels van de/je (sub)cultuur

Wat hier kan en mag is in Japan absoluut not done. Ofwel, besef dat (sub)culturen een hele grote invloed hebben op wat wel en niet betamelijk is. De seksuele revolutie is geweest, en ook al lang weer voorbij… De Nederlandse (multiculturele) samenleving is sindsdien weer een stuk preutser geworden. Het is essentieel dat er een goed besef is van de subcultuur waarin je verkeert. Wat in een “Vrije-liefde-omgeving” kan, is totaal verschillend van wat bijvoorbeeld binnen een kerkgenootschap kan.

Zorg mede voor de veiligheid van kwetsbare groepen

Op allerlei gebieden zorgen we voor een vangnet voor de kwetsbaren onder ons. Mondiaal, landelijk, lokaal, in de familie, in het gezin. Met name kinderen zijn heel kwetsbaar. Maar in toenemende mate hebben ook onze ouden-van-dagen onze hulp nodig. Het zijn moeilijke onderwerpen, maar voor mij zijn strenge regels (en handhaving) omtrent seks met kwetsbare groepen (kinderen) erg belangrijk. Overigens niet alleen met seks, maar m.b.t. alle misdragingen, vormen van mishandeling.

Ken, stel en bewaak (je eigen) grenzen

Wie geen grenzen stelt, wordt altijd onaangenaam verrast (want iedereen heeft WELdegelijk grenzen). Het vrouwelijke element (in vrouwen en in mannen) omvat de hele wereld, het mannelijke element (in mannen en in vrouwen) penetreert de hele wereld. Zo ligt de hele wereld open… Maar hoe zit dat met jouw wereld? Word je bewust van (je eigen / seksuele) grenzen, stel ze duidelijk naar anderen toe en bewaak ze. Waar het vaak fout gaat is dat vrouwen (vrouwelijke mannen) niet duidelijk zijn over hun grenzen. Mannen (mannelijke vrouwen) gaan net zo lang door totdat een grens (weerstand) duidelijk wordt. Géén grens? Dan veroveren ze de hele wereld (maar wel op hún manier).


#MeToo – Anders leven – Anders relateren – #YouToo ?

Niet strakker, maar anders


Ga voor de vrede van je hart

De geschiedenis is vol van wereldveroveraars. De wereld veroveren kan met het zwaard (Dzjengis Kahn) of min of meer met het hart (#MeToo). Wil je leven met het zwaard of meer vanuit liefdevol handelen? We weten best wanneer we handelen vanuit ego- / eigenbelang en wanneer het meer liefdevol is. Het is gewoon een keuze. Ben jij Haantje de voorste? Altijd op de eerste rang? Kijk maar naar filmpjes over black Friday om te zien wat er dan gebeurt. Nee, leg een hand op je hart, focus op je hart, doe een korte hartmeditatie, even voelen of je handelen liefdevol is, gepast is. Dat maakt verschil!

Lééf, het leven is om te ont-dekken

Als kind ontdekken we de wereld onbevangen en dat is heerlijk! Een kind is nog onbevangen en zonder angst. Natuurlijk zijn we geen kind meer, maar leven vanuit angst is géén aantrekkelijk optie. Als we wat meer in de middenpositie zijn, hoeft er geen angst te zijn om initiatief te nemen. In de middenpositie hoeft er ook geen (terecht) onveilig gevoel te zijn.

Het ontdekken van de andere sekse is een heerlijk levensspel. Spéél het spel! Niet zo zeer vanuit (het seksscenario in) je hoofd, maar spontaan in het moment. Je ziet iemand, er is een klik -in ieder geval bij jou-: ontdek of het wederzijds is. Maak oogcontact, spreek je uit, wees niet bang (voor afwijzing). Ontdekken is heerlijk.

Herontdek “Voelen”

Ontdekken is heerlijk, zo ook het herontdekken van “Voelen”, van het gebruik van je senses. We leven zo in ons hoofd! Alsmaar doen, doen, doen. Doe je niks, dan zit je vol met gedachten: denken, denken, gedachten, fantasieën, obsessies, een droomwereld. De echte wereld zit echter niet in je hoofd. De werkelijke wereld komt binnen door je zintuigen. Voel! Dénk niet dat je boos, geil of blij bent, vóel het! Gebruik je zintuigen. Doe minder, denk minder, voel meer!

Stop met onderdrukken. Het werkt niet!

Seksuele gevoelens, seksuele energie onderdrukken, omdat het niet kan, mag of hoort, werkt niet! Het enige wat gebeurt is dat “het” zich opstapelt. Er ontstaat een innerlijke druk, een innerlijke, lichamelijke spanning, die uiteindelijk ontladen moet worden. Kijk maar naar de verhalen / wantoestanden op plekken waar het celibaat heerst. Het werkt niet! Energie komt uiteindelijk altijd in beweging. Als seksuele energie onderdrukt wordt leidt dit bijna onvermijdelijk tot seksuele misstanden. Stop met onderdrukken dus.

Zorg voor een veilige release

Onderdrukken werkt niet, maar uitleven ook niet. Waar zich (seksuele) spanning opbouwt, is het zaak om regelmatig tot een veilige release te komen. Wie heel veel boosheid met zich mee draagt kan lekker slaan op een kussen, of met veel geluid een boom proberen om te duwen of het eruit schreeuwen op het strand. Wie veel seksuele spanning kent, vindt in masturbatie in ieder geval een veilige release. Pubers weten dat al snel. In tantra zijn er nog vele andere technieken ontwikkeld om met seksuele energie en – spanning om te gaan. Leer diei technieken als je regelmatig veel seksuele spanning kent.

Praat over je gevoel(ens)

Praten over je gevoel, je gevoelens, is op zichzelf als een soort release. Het uitspreken van je wensen, fantasieën, je gevoel op dit moment, geeft een verbinding. Geen enkel gesprek is eenzijdig, dus zo leer je elkaar ook kennen. Misschien zal je met een relatief vreemde minder intieme gevoelens delen dan met je partner, maar juist in de eerste momenten is “praten” een geweldig mooie afstemming.


#MeToo – Anders leven – Anders relateren – #YouToo ?

Niet strakker, maar anders


Blijf weg van machtsmisbruik

In allerlei situaties is er sprake van machtsverhoudingen. Dit speelt met name op het werk, maar ook op de hobby-/sportvereniging én natuurlijk in de familie, het gezin. Verschil moet er misschien zijn, maar het misbruiken van je machtspositie voor seksuele gunsten is ziek! Bedenk dat dit niet alleen voor de zogenaamde “groten der aarde” (the big bosses) geldt. Steek de hand in eigen boezem en kijk hoe jij er mee om gaat. Zat/zit je fout, stop er dan mee. Stop machtsmisbruik, begin bij jezelf!

Zie het verschil tussen (seksuele) energie en handelen.

Mag je boos zijn? Ja! Mag je / is het nodig iemand dan een klap / hoek te geven? Nee!

Zo is het met alle emoties en energieën. De energie mag er best zijn, het handelen is beperkt. Seksuele energie is een belangrijk deel van onze levensenergie. Stop het niet weg, laat het lekker door je lijf stromen, golven zelfs. Geniet ervan. Maar… vermijd het automatisch handelen dat er veelal op volgt. Laat elke handeling een heel bewuste respons op de situatie zijn. Laat elke handeling ook liefdevol zijn. En daarmee afgestemd op de situatie en de ander.

Intimiteit gaat aan seksualiteit vooraf

Er zijn mensen die seks hebben zonder intimiteit vooraf. Anders zou de seksindustrie niet bestaan. Seks met wederzijdse goedkeuring is prima! Seks zonder intimiteit/liefde is prima. Toch hebben de meeste vrouwen (en mannen) een intimiteitsrelatie nodig voordat ze seks hebben. Check-it! Zoek je snelle seks, een one night stand prima, maar… check-it! Er zijn vrouwen (en mannen) genoeg die er hetzelfde over denken. Maar nog meer mannen en vrouwen gaan voor een geleidelijk, verdiepend proces van intimiteit en seksualiteit.


#MeToo – Anders leven – Anders relateren – #YouToo ?

Niet strakker, maar anders


Leer (eerst) contact maken

Contact, verbinding maken, moet ergens beginnen. Relaties ontstaan altijd en overal. Maar wat is gepast en wat is ongepast? Op het werk, op straat, in de winkel, op de hobby/sportvereniging. Ergens hebben stelletjes elkaar ontmoet en is hun relatie ontstaan. Ergens in dat contact heeft ook seksuele energie, seksuele aantrekkingskracht een rol gespeeld. Geef het maar toe, dat speelt gewoon mee! Geniet van die vibe, stop het niet weg en tegelijkertijd… Begin altijd heel neutraal en relaxt. Bijvoorbeeld door:

 • De aantrekking van de ander te voelen.
 • Gewoon jezelf zijn, te glimlachen, vriendelijk te zijn.
 • Oogcontact te maken, te zien, voelen en merken hoe de ander hier op reageert.
 • Te praten met elkaar, zo bouw je een vorm van intimiteit op.

Laat je lichaam spreken – bodytalk

Een lichaam zegt al zo veel. Laat je eigen lichaam spreken. Als je iemand aardig vindt, laat dat dan zien! Jouw zachte, open, uitnodigende lichaamshouding zegt heel veel. Een glimlach doet wonderen. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Iemand met een harde, gesloten, afhoudende lichaamshouding wil – in ieder geval op dit moment – geen contact (en zeker geen seks) met jou. Laat je lichaam spreken en let op de lichaamstaal van anderen. Leer non-verbale communicatie. Leer het je kinderen!

Weet hoe aan te raken

Intimiteit gaat m.i. vooraf aan seksualiteit. Voor beide is contact maken belangrijk. Er moet een verbinding ontstaan. Na een eerste oogcontact, na een kort gesprek, kun je best eens kijken of je elkaar kunt aanraken. Begin met een niet-seksuele aanraking. Maak je aanrakingen ook altijd demand-free. Eis niets, dring niets op. Een hand/arm aanraken, een schouder aanraken, een hug, het is vaak helemaal geen probleem. Laat je niet bang maken. Als jij in je hart bent, weet je precies wat wel en wat niet kan. Laat je aanraking zacht en liefdevol zijn (vanuit je hart). Voel je hart zelf ook maar. Let op de feedback (bodytalk) die je krijgt.

Geef directe feedback

En als je zelf aangeraakt wordt voel je ook. Een seksueel getinte aanraking voel je direct. Ken en bewaak je grenzen en geef directe feedback als je grenzen benaderd worden, en/of vóór grenzen overschreden worden. Haal die hand weg of leg hem ergens anders. Maak door woorden, lichaamstaal, uitstraling duidelijk wat je er van vindt, wat je wilt. Geef feedback, verbaal en/of non-verbaal.

Sociale controle

Alles waar “te” voor staat is uit balans. Ik ben geen voorstander van te veel sociale controle, maar ook niet voor te weinig. Als we iets zien dat niet door de beugel kan, laten we dat dan signaleren. Het is toch te gek dat iemand in elkaar geslagen of verkracht wordt, terwijl we er omheen staan. We zijn toch niet gek! Laten we de grijpers en graaiers ontmaskeren. Op het werk, in het uitgangsleven, overal. Blijf niet aan de kant staan, zeg er wat van. Doe er wat aan.


#MeToo – Anders leven – Anders relateren – #YouToo ?

Niet strakker, maar anders


(H)erken je seksualiteit

Of we nu willen of niet, seksualiteit, seksuele energie is een belangrijk onderdeel van het leven. We zijn ontstaan uit seks. Seksuele energie is een belangrijk deel van onze levensenergie. Zonder seksuele energie leef je een zombie-achtig leven. Seksuele energie maakt het leven spannend. Nogmaals, je hoeft er niets mee te doen. Seksueel handelen is een keuze. Maar zoals de zon vanzelf opgaat, zo stroomt seksuele energie vanzelf ook door je lijf. Onderdrukken werkt niet, zie eerder. Herken en erken, dat jij ook een heerlijk seksueel wezen bent.

Ken de magie van het mannelijke en het vrouwelijk

Of het nu over hetero of home relaties gaat, polariteit (in energie) speelt een zeer belangrijk rol in relaties. Het mannelijke en het vrouwelijke trekken elkaar aan. Dit is altijd geweest en zal altijd zo zijn. Het is het spel der seksen, het spel van seksuele polariteit. Herken en koester de polariteit. Adoreer het vrouwelijke of het mannelijke in de ander. Speel ermee, geniet ervan.

Verplaats je in de ander

Maar verplaats je -af en toe- ook in de ander. Zou jij dat fijn vinden? Zou jij zo behandeld willen worden? Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. De grote “fout” die veel gemaakt wordt, is dat mannen vrouwen als mannen behandelen (en vice versa). Ze doen wat vanuit het mannelijke perspectief fijn / gewenst zou zijn. En dat is nou net NIET fijn / gewenst. Dus… Verplaats je eens in de ander! Waar, wanneer enhoe zou jij als vrouw/man seksueel benaderd willen worden?

Praat over seksualiteit

Praten over seksualiteit is taboe. Onder vriend(dinn)en wordt vaak overdreven c.q. een verdraaid beeld gegeven van hoe het in werkelijkheid is. Er ligt zo’n taboe op het praten over seksualiteit. Maar waarom eigenlijk? Vertel de ander wat je wil en niet wil. Dit geldt in het algemeen, m.b.t. intimiteitsvormen, maar zeker ook als het over seksualiteit gaat.


#MeToo – Anders leven – Anders relateren – #YouToo ?

Niet strakker, maar anders


Nou, nog een heel verhaal

Nou, een heel verhaal. Misschien niet zo samenhangend, misschien veel te lang, maar geschreven vanuit het hart. Intimiteit en seksualiteit is iets om ten volle te leven. Als er niets meer mag, dan wordt het leven saai en afgestompt. Als er niets meer mag, dan lééf je continue in de angst het fout te doen. Dat kan toch niet zo zijn.

Niet strakker, maar anders

Lekker flirten moet kunnen. Een beetje seksuele spanning moet kunnen. Vrij leven moet kunnen. Leven en laten leven… dat maakt dat je dat “levende” gevoel krijgen en daar worden we blij van. En natuurlijk zijn er de regels van het spel. Natuurlijk zijn er grenzen. Maar laten we het kind niet met het badwater weggooien. Het moet niet strakker, maar anders. Er is een (sub)cultuursomslag nodig. Meer bewustzijn in ons handelen. Minder machtsmisbruik en eigenbelang. Meer liefdevol handelen.

Be the change you want to see


Anders leven – Anders relateren

Doe je mee?

#YouToo ?


Terug naar de Tantra Blog

Terug naar Tantra – Intimiteit – Verbinding


OTL powered by Solan en Satori

#MeToo – Anders leven – Anders relateren – #YouToo ?