Tantra massage tips (inzichten/regels)

Tantra massage tips is onderdeel van een serie van 4 artikelen over tantramassage:

  1. Wat is tantrische massage: een uitgebreide uitleg over tantrische massage.
  2. De basics van tantrische massage: uitleg van de meer praktische aspecten.
  3. Belangrijke tantra massage tips: belangrijke massage inzichten/regels om te kennen (dit artikel).
  4. Tantra massage technieken: uitleg van tantra massage technieken.

Wat is tantrische massage ?

Liefdevolle aanraking vol aandacht en aanwezigheid

Een tantrische massage is een liefdevolle aanraking vol aandacht en aanwezigheid, zonder standaard vorm en vooraf bepaald resultaat. Tantra massage wordt gegeven vanuit het hart. In een tantrische massage doet het hele lichaam mee en mogen erogene zones ook aangeraakt worden. Natuurlijk altijd met respect voor (wederzijdse) grenzen. Tantra massage is een energetische massage waarbij ook seksuele energie de aandacht krijgt. Een tantra massage vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en brengt een intieme verbinding tot stand tussen massagegever en -ontvanger. Mentaal, fysiek, op hartniveau en soms zelfs op de diepten van hart en ziel. Het doel van een tantrische massage is om de ontvanger in (de richting van) een natuurlijke, extatische staat van zijn te “brengen”. Het effect ervan is vaak een heerlijk fysiek, mentaal welbevinden. Je wordt meestal erg relaxt, heerlijk stromend en je belandt lekker in je hart, en in hogere sferen.


Tantra massage: be loving
Liefdevol kijken, liefdevol aanraken, liefdevol handelen


Tantra massage tips (inzichten/regels)

1. Werk nergens naar toe

Een tantrische massage is altijd weer anders. Je weet nooit hoe het verloopt. Niet de techniek of een gewenste volgorde van masseren is belangrijk, maar het gaat erom wat gepast / nodig is. Wat/waar heeft de ontvanger op dit moment de meeste behoefte aan? Wat is goed voor haar/hem? Liefde weet wat haar te doen staat, liefde heeft altijd een gepaste respons. En zo zal de massage precies dát zijn / opleveren wat nodig is. Het is voldoende dat de gever aanwezig is en zich blijft afstemmen op zijn/haar hart, de frequenties van liefde. En het goddelijke heeft ook zo zijn/haar eigen plan, dat kan je toch niet bedenken. Tantrische massages hebben daarom vaak een heel verrassend verloop. Alles past in een groter geheel. Zo hoeft een tantrische massage niet altijd “fijn”, in gelukzaligheid te eindigen. Een “mislukte” massage kan een eerste stap zijn in een geweldige ontwikkeling.


Tantra massage: 5 % techniek, 95% intuïtie / gevoel


2. Respecteer grenzen

We wisten het natuurlijk al lang, maar sinds de #MeToo openbaringen, is er ook in de wereld van tantra massage het één en ander losgekomen. Masseurs (over masseuses hoor je niet veel) die hun eigen seksuele genot/lusten botvieren op “cliënten”. Dat heeft natuurlijk weinig met tantra massage te maken. De veiligheid van zowel ontvanger als gever moet altijd gewaarborgd zijn. Liefdevolle afstemming staat altijd voorop.

Maak duidelijke afspraken vooraf

Ieder mens (behalve als je verlicht bent) heeft zijn grenzen. Dit is menselijk en is ook nodig. Lees ook het artikel over grenzen bewaken). Bedenk dus vooraf, zowel gever als ontvanger, wat jouw grenzen zijn. Sta op een goede intake en voorbereiding, ook met je lover / massagepartner. Maak vooraf duidelijke afspraken: over mentale grenzen, schep duidelijkheid over fysieke grenzen. Het is een misvatting dat een tantrische massage altijd naakt moet zijn, onzin. Met kleren aan is ook helemaal oké, al is het wel lastig om dan met (warme) olie te werken. Het is ook een misvatting dat bij een tantrische massage de focus op de geijkte seksuele lichaamsdelen zoals borsten en geslacht, zou moeten liggen, ook onzin. Persoonlijk hebben wij vele tantrische hoofdmassages gedaan en “ondergaan”. In feite is elk celletje sensueel, ont-dek maar, je zult versteld staan.


Tantra massage tips (inzichten/regels)

3. Houd rekening met de wensen en verlangens van de ontvanger

We horen vaak dat mensen een tantrische massage “nemen” met een specifiek doel. Mannen verlangen naar een happy end, vrouwen willen vaak “heling”. Natuurlijk is het oké als je wensen en verlangens hebt, prima. Echter, besef dat het ook zo maar heel anders kan lopen. Het is niet even een Yoni (vaginale)-massage “nemen”…, dus om tantra massage proberen te gebruiken als klaar kom- of healingstechniek.

Weet dat het zo maar anders kan lopen

Natuurlijk, achter elke tantrische massage zit een verlangen, een intentie en dat is ook prima. Het is ook juist goed als die intentie en de grenzen voor een ieder duidelijk zijn. Het gaat soms echter net even anders dan je had gedacht en de truc is dus om je verlangen(s) uit te spreken en dan vervolgens die helemaal los te laten. Overgave aan en acceptatie van alles wat komt.

4. Het is altijd energetische massage

Activeren en weer vrij laten stromen

Het activeren en weer vrij laten stromen van levensenergie (prana) is een hoofdonderdeel van tantra massage. Tantra massage is een energetische massage waarbij ook de seksuele energie aandacht krijgt. In een tantrische massage doet het hele lichaam mee en mogen erogene zones ook aangeraakt worden. Dit natuurlijk altijd met respect voor (wederzijdse) grenzen. Bij het activeren van levensenergie, speelt seksuele energie weer een belangrijk rol. In tantra massage spelen we met de activatie van basis / seksuele / emotionele / passionele / liefdes / creatie / intuïtieve energie.

Begin bij het hart

Niets moet, maar we suggereren dat het goed is om – ook na de eerste afstemming – de feitelijke massage te beginnen met/bij het hart(chakra). Het openen van het hart en het activeren van de hartsenergie is heerlijk. Vooral bij mannen is het hartchakra vaak (te) gesloten. Het openen ervan alleen al kan een prachtige ervaring zijn. Voor vrouwen is het ook een mooie start. Hartsenergie kan zo zachtjes naar beneden worden gestreken en ondersteunt bij het openen van het sekschakra. Zie ook hierna onder het kopje “hernieuwde balans en verbinding tussen seks en hart”.


Tantra massage tips (inzichten/regels)

5. Zelfliefde en bewustzijn zijn heel belangrijk!

Bij het activeren en weer laten stromen van (seksuele/emotionele) energie is veel bewustzijn en liefde (veiligheid) nodig. In een mensenleven maken we (als baby/kleuter/puber/volwassene) vele situaties mee, die onze levensenergie sterk inperkt en/of vastzet. Ons energiesysteem raakt daarbij afgescheiden (seks en hart) en sterk beperkt. Ook zet veel energie zich vast in ons lichaam (freeze) als we in high impact situaties niet kunnen vechten (fight) of vluchten (flight).

Massage triggert

Het tijdens de massage aanraken en losmaken van deze bevroren energie (kleine/grote emotionele trauma’s) en die lichaamsspanning (pantsering) brengt vaak nogal wat reactie teweeg. De meeste mensen lopen rond met seksuele taboes, verwonding(en) en conditionering en ook op het seksuele vlak zitten vaak nogal wat “triggers”. Hoewel tantra massage geen therapie is, is het belangrijk dat zowel gever als ontvanger zich hier goed bewust van zijn. Teveel energie, en het te snel losmaken daarvan, is niet verstandig. Bewustzijn (goed observeren) en liefdevolle afstemming zorgt voor een goede afloop.

6. Wees alert op hernieuwde bevriesmomenten

Waar het vaak “mis” gaat in tantramassage is als er hernieuwde bevriesmomenten ontstaan. Oude trauma’s worden getriggerd en herbeleefd , zonder de noodzakelijke zelfliefde en het bewustzijn om er NU wél adequaat mee te dealen. Wat veel gebeurt is dat de ontvanger (opnieuw) bevriest (dus niet meer reageert) waarbij de gever niet voldoende afgestemd is (aanwezig) om dit op te merken.

Voorkom dat grenzen wéér overschreden worden

De activatie gaat dan meestal te ver / te lang door, waarbij het gevaar dreigt dat (dezelfde) grenzen wéér overschreden worden. Zowel gever als ontvanger dienen zich hiervan zeer nadrukkelijk bewust te zijn. Het benadrukt nog eens de noodzaak van goede communicatie, duidelijke afspraken over de grenzen vooraf. Maar ook van de noodzaak van voldoende feedback- en integratiemomenten tíjdens de massage.


Tantra massage tips (inzichten/regels)

7. Stapje voor stapje steeds vrijer…

Tijdens de massage, maar zeker ook als je een aantal massages in een serie doet, word je steeds vrijer. Dit is een proces van blokkades opruimen en grenzen verleggen: (energetisch) steeds een stapje verder. Wat tijdens de eerste massage nog moeilijk was om los (en toe) te laten, wordt in volgende massages steeds makkelijker. Dit is een heel logisch en natuurlijk proces. Het vertrouwen (in de massagegever) dat het oké is, maakt dat de ontspanning, de opening en overgave groter wordt, en dat is heel mooi.

Maar let op: geen seks

Minder mooi is dat de voortschrijdende intimiteit tussen gever en ontvanger vaak ook leidt tot voortschrijdende en (on)gewenste seksualiteit tussen gever en ontvanger. Grenzen veranderen en het is zaak om dit heel bewust te doen. Seksualiteit ont-dekken is prima, maar seks en seksuele handelingen die alleen gericht zijn op lustbevrediging horen volgens ons NIET bij een tantra massage. Ook het door de gever opdringen van zijn eigen seksualiteit is absoluut niet oké bij een tantra massage.


Tantra massage is gericht op de natuurlijke, extatische staat van zijn


8. Oefening baart kunst

Je kunt een tantramassage eigenlijk niet fout doen. Elke liefdevolle aanraking met aandacht en aanwezigheid is goed! Wees gerust, je hoeft ook geen jarenlange opleiding te doen. Je zult wel merken dat naarmate je een meer ervaring krijgt je ook gevoeliger wordt, zowel als gever als ontvanger. De kunst van het aanraken… Er zijn een aantal factoren die helpen om iemand (sneller/makkelijker) in die natuurlijke (extatische) staat van zijn brengen. De mate van ontspanning bijvoorbeeld is er één van. De andere? Je gaat ze vast ontdekken. We houden in dit artikel een aantal “geheimen” nog voor onszelf. We onthullen ze graag in onze online cursus.


Tantra massage tips (inzichten/regels)

9. Hernieuwde balans en verbinding tussen seks en hart

Seksuele (en andere) energie in de chakra’s activeren is één, balans en doorstroming in het lichaam is twee. De opwaartse en neergaande stroom in ons lichaam is vaak gestremd. Met name de verbinding tussen seks en hart is verstoord, dat gebeurt bijna iedereen tijdens de (pre-)puber fase. Het is best lastig om én in het sekschakra én is het hartchakra open en stromend te zijn. Mannen zijn vaak (te) open in het sekschakra en (te) gesloten in het hartchakra. Vrouwen zijn vaak (te) gesloten in het sekschakra en (te) open in het hartchakra. Tantramassage leidt tot een hernieuwde balans en verbinding tussen seks en hart.

10. Zorg voor feedback en integratiemomenten

Tantramassage is heel lichamelijk. Gebruik je senses, laat je lichaam spreken. Dus… geef feedback, geef aan hoe het voor je is. Vooraf, tijdens en na de massage ben je dus op allerlei manieren aan het communiceren. Misschien ben je af en toe overweldigd door het effect van de massage, maar blijf er altijd “bij”, blijf bewust aanwezig, blijf voelen. Neem (tijdens en) na de massage ook samen de tijd om de dingen te laten bezinken; zorg voor integratiemomenten. Sowieso gebeurt er tijdens en/of in de eerste dagen na de massage van alles. Een tantramassage kan echt van alles los maken. Geniet van de massage, geniet van de afterglow. Ook als het minder leuk is, besef dan dat het goed voor je is, dat het in je persoonlijke groeiproces past.


Tantra massage tips (inzichten/regels)

11. Tantramassage is meer dan lustbevrediging

Tantra massage heeft wat ons betreft heel weinig met seks te maken. Wie op zoek is naar seks kan beter (tantrische) seks proberen. Wie alleen op zoek is naar lustbevrediging, naar een orgastische ontlading (klaarkomen / happy end) kan beter een erotische massage proberen. Een tantra massage is geen lustbevrediging! Wat ons betreft horen (orale) seks en handelingen, die uitsluitend gericht zijn op “klaarkomen” NIET thuis bij een tantra massage.

Yoni of Lingam massage

Het hele lichaam mag meedoen tijdens een tantra massage, dus ook de intieme delen. De vagina wordt Yoni genoemd, de penis wordt Lingam genoemd. Wat ons betreft bevestigen deze twee benamingen het speciale karakter van wat tantra (massage) beoogt. Tantra ziet alles in de wereld als “divine”, als heilig. En zo zien wij de intieme delen ook. Borsten zijn heilig en een verbinding naar het hart. De Yoni is een prachtig, heilig deel van het vrouwelijke lichaam. De Lingam is een krachtig, goddelijk deel van het mannelijke. Als de Yoni of Lingam gemasseerd wordt, worden ze misschien wel voor het eerst ook zo gezien en geëerd. Alle taboes vallen weg, alle pijn en (anale) spanning vloeit (uiteindelijk) weg. Juist de geslachtsdelen zijn plekken waar (misbruik) trauma’s zijn opgeslagen en veel onderdrukte energie aanwezig is.

12. Niet ontladen, maar opladen

Het onderzoeken van de seksualiteit, seksuele stimulatie, Yoni of Lingam massage is helemaal oké, echter, tantra massage activeert seksuele energie niet om (lust) te ontladen, maar om óp te laden. Om de seksuele energie te bevrijden en toe te voegen aan je levensenergie en in je lichaam rond te laten stromen. Het gaat erom om lokale seksuele energie te verspreiden, om de seksuele energie te transformeren, om het lichaam (de Yoni) te openen en te bevrijden van spanning, blokkades etc.. En om je in de natuurlijke staat te brengen (op te laden).

Beginnen bij het hart

De richting is: van seks naar het hart (of omgekeerd). Een overmaat aan seksuele energie wordt naar het hart gebracht (gestreken). Zo wordt het hartchakra verder geopend. Geleidelijk word prana door het hele lichaam verspreid. Gaandeweg wordt zo het hele lichaam geopend en energiek c.q. orgastisch. Hoewel het normale seks-orgasme best een onderdeel kan zijn van tantra massage is de massage toch altijd in de richting van de natuurlijk extatische staat van zijn.

Hart-orgasme

Een hart-orgasme kan ontstaan als het lichaam voldoende ontspannen en geopend is. Als er een mate van overgave is die toestaat dat de seksuele/levensenergie ook het hart (helemaal) opent. Het voelt alsof het orgasme in het hart plaatsvindt. Deze ervaring is meestal erg overweldigend. Leven met een open hart zijn we niet gewend. Reken dus op veel emotie, schrik er ook niet van (zowel als gever als ontvanger). Het is een mooi cadeau om te geven en te krijgen.

Body-orgasmen

Naar mate het effect van tantra massage de natuurlijke staat van zijn benadert, valt er steeds minder over te zeggen. Wat is extase ? Wat is een orgastisch lichaam ? Het beste is als je het zelf meemaakt. Feit is dat je lichaam dan uitermate energetisch opgeladen is én tegelijkertijd helemaal ontspannen. In het normale orgasme zit een diepe ontspanning, een diepe overgave waarin jij, je ego-ik, helemaal verdwijnt. Even ben je er niet meer. Dat moment van overgave kan als gevolg van tantra massage langer zijn. Seconden, minuten, een uur? Wie weet…. Je lichaam geeft misschien nog schokjes, alle celletjes trillen in een weldadige extatische frequentie. Je bent er niet en toch ook weer wel… Mmm een orgastische staat van zijn.

13. Demand free

Sommige masseurs zijn vooral bezig met wat zij zelf fijn, leuk, gewenst vinden. Nu is een tantra massage geen werken, dus als gever mag je er zelf ook plezier aan beleven, maar de kern is toch dat je er bent voor de ontvanger. Vergeet dus je eigen “behoeften”, blijf weg van je eigen issues en vooral… probeer niets op te dringen. Niets moet, niets hoeft! Forceer niets, probeer niets af te dwingen. Nogmaals, probeer niets (je eigen doel / lichaam / seksualiteit) op te dringen! Stem af op wat de ontvanger nodig heeft. Het is zoals het is en het loopt zoals het loopt. Vertrouw op de liefde. Misschien ben je teleurgesteld als iemand in slaap valt. Misschien zit je niet te wachten op een emotionele huilpartij, maar een tantrische massage heeft geen doel. Geen beoogd resultaat. Het is zoals het is. Accepteer dat maar.


Tantra massage tips (inzichten/regels)

Lees verder

Tantra massage tips is onderdeel van een serie van 4 over tantra massage:

  1. Wat is tantrische massage: een uitgebreide uitleg over tantrische massage.
  2. De basics van tantrische massage: uitleg van de meer praktische aspecten.
  3. Belangrijke tantra massage tips: belangrijke massage inzichten/regels om te kennen (dit artikel).
  4. Tantra massage technieken: uitleg van tantra massage technieken.

Terug naar Tantrische relaties

Terug naar Alles over tantra


Zin in tantrische massage?

Doe de tantric night “Massage Delight” (inclusief instructie)

Tantric Nights zijn draaiboekjes voor een heerlijk avondje tantra. Om het jullie makkelijk te maken hebben we een programma met tantra massage uitgewerkt. Jullie worden aan de hand genomen en hebben zo een heerlijk avondje.

Doe de tantric night “Massage Delight” (inclusief instructie)


Tantra massage tips is powered by Satori en Solana

10 belangrijke tantra massage tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *