Omgaan met dominantie…

ofwel als je te maken krijgt met een onevenwichtige energie- of machtsbalans

Omgaan met dominantie, dominant gedrag, er zijn boeken vol geschreven. Het is niet mijn pretentie om hier aan iets nieuws toe te voegen. Het is wel leuk en hopelijk nuttig voor jullie als lezers om mijn eigen gedachten en ervaringen aan het papier toe te vertrouwen.

Ik begin met enkele ideeën over waarom ik denk dat dominantie überhaupt bestaat. Daarna beschrijf ik enkele uitingsvormen van dominantie. Tenslotte maak ik enkele opmerkingen over hoe (speels) om te gaan met dominantie. Veel leesplezier.

Oorzaken

Dominantie heeft mijns inziens iets te maken met een onevenwichtige energie- of machtsbalans.

De natuur

De natuur heeft de mens enkele kwaliteiten (o.a. bewustzijn) meegegeven die het het menselijk ras mogelijk maakt andere “dieren” te domineren. Ook lijkt het wel dat er tussen mannen en vrouwen enkele kleine, maar belangrijke, verschillen zijn die –afhankelijk van wat men belangrijk vindt- óf de man, óf de vrouw in een (voordelige?) dominante positie brengt. Genetische overerving dus, waarbij de heersende (sub)cultuur bepalend is wat dominant wordt.

Ouders

Daarnaast lijkt ook de rolverhouding tussen de ouders en de opvoeding van cruciaal belang voor de positie die iemand inneemt op de dominantieschaal. Het kopieergedrag van jonge kinderen maakt dat heersende overtuigingen en (eeuwen)oude rolverhoudingen (ongemerkt) terugkomen en ook behoorlijk weerbarstig zijn.

Eigenwaarde

Maar de grootste veroorzaker van dominantgedrag is m.i. het gebrek aan eigenwaarde en de bijbehorende onzekerheid waar veel mensen last van hebben. In een maatschappij waar presteren belangrijk is, de lat hoog ligt, positieve feedback zeldzaam is en je het op je eentje (dus) nauwelijks redt, is “erbij horen” het toverwoord.

Onzekerheid werd in mijn geval bijvoorbeeld gemaskeerd door een hoge prestatiedrang. Want presteren geeft (gelukkig soms) succes en met succes hoor je erbij… Wie succes (geld) heeft, heeft vrienden. Ook kennis geeft macht (potentiële dominantie). En wie dat allemaal niet heeft of kan, zet de joker in…

Het benutten van je lijf (seks), verzorgingskwaliteiten of gewoon (slaafs) volggedrag maken dat je er ook bij “mag” horen… En zo maakt de mind (je ego) je tot een manipulator eerste klas. Andere mensen gebruiken om erbij te horen. We doen het allemaal….


Vormen

Bodypower

De meest bekend vorm is natuurlijk de bodypower. Emancipatie ten spijt zijn de volwassenen / mannen in dit opzicht veelal in het voordeel en geldt het recht van de sterkste nog steeds. En wie niet sterk is moet slim zijn en daarmee komt de mind (egostrijd) om de hoek kijken. Intellectuele- /ego-dominantie is niet meer weg te denken uit deze wereld. En omdat daar alles wordt gedefinieerd als kracht/tegenkracht is slim en hard onderhandelen, of manipuleren, het ultieme instrument. Soms heel openlijk (extrovert), maar soms ook heel stilletjes (introvert). Het zal niet de eerste keer zijn dat de stilste man/pa of vrouw/ma aan de tafel feitelijk de touwtjes in handen heeft.

Persoonlijkheid

En gelukkig komt dat soms ook door de inspirerende kracht die van iemands persoonlijkheid uitgaat. In zulke gevallen speelt er veel meer mee dan het ego alleen. Het vuur, de passie, de uitstraling, het hart speelt volop mee. Eigenbelang wordt vervangen door altruïsme c.q. focus op universele waarden. En dat inspireert enorm. Dominantie als duwende kracht (moeten) is dan vervangen door de trekkracht van inspiratie (zelf willen).

Balans

Belangrijk bij dit onderwerp is m.i. ook het natuurlijke verschijnsel om in processen (levensfasen) naar een vorm van balans toe te groeien. Wat je vaak ziet is dat dominantie mensen soms (als compensatie) heel nadrukkelijk ook de overgave (volgzame) kant zoeken.

Helaas maakt ditzelfde verschijnsel (compensatie) ook dat het ontbreken en/of onderdrukking van primair menselijke behoeften (bv eten, seksualiteit) tot excessieve dominantie leidt. Gebruik wordt dan (machts)misbruik…. De balans tussen body, mind, heart and soul wordt dan (tijdelijk) ernstig verstoord. De mind krijgt het voor het zeggen, om erger nog, we vervallen in een soort dierlijk gedrag.

Body, mind, heart and soul

En daarmee is denk ik ook de kern van mijn betoog omtrent het omgaan met dominantie aangeraakt. Ik ben een groot voorstander van een natuurlijke balans tussen body, mind, heart and soul. Gaat één van deze elementen overheersen (meestal de mind), dan zijn de dominantie rapen gaar.

Ik zie dominantie ook als een heel natuurlijk verschijnsel. Als dominant/volgzaam zich in een natuurlijke, flexibele flow bevindt, dan is het “goed”. En eigenlijk is er geen echt goed/fout. Alle extremiteiten zullen naar verloop van tijd de middenweg gaan opzoeken. Als een slinger van een oude staartklok. Ik ben een groot voorstander van natuurlijke M/V verhoudingen. We zijn verschillend, maar daarmee niet ongelijkwaardig.

Natuurlijke M/V verhoudingenArtikel: Dominantie

In de natuur vinden we vele vormen van dualiteit terug. Geen dag zonder nacht, geen koud zonder warm, geen man zonder vrouw. Het zijn aanvullende zaken, twee kanten van de medaille die er gewoon bij horen.

En als we M/V niet lezen als fysieke entiteiten maar als M/V energieën, dan kunnen we zien dat bij mannen (meestal) “slechts” de mannelijke energie overheerst (51%) en bij vrouwen uiteraard de vrouwelijke energie (51%). In een natuurlijke interactie komen deze energieën elkaar tegen en komen tot een versmelting (synthese).

Mannelijke- en vrouwelijke energie balans verstoord

Is de persoonlijke energiebalans verstoord (bijvoorbeeld als een man op testosteron en/of zijn ratio loopt (=80% M-energie)), dan zal een dergelijke man vrouwelijke vrouwen met lage M-energie aantrekken (20%). En omgekeerd ook uiteraard. Het gaat te ver om hier uitgebreid op in te gaan, maar mijn stelling is dat in dergelijke gevallen de natuurlijke balans is verstoord. Niet dat het qua dominantie mis moet gaan, maar de kans is groot. De natuurlijke verhoudingen zijn verstoord.

Verder is het ook uitermate handig als mannen zich bewust zijn van (het onderdrukken) hun vrouwelijke energieën en vrouwen zich bewust zijn van (het onderdrukken) van hun mannelijke energieën. Diegene die beide in zichzelf kan herkennen en accepteren wordt m.i. een rijker, completer mens. Diegene die zijn energie (kwaliteiten) kan in zetten in een natuurlijke fit met de situatie, is een gezegend mens die vredig en happy door het leven gaat.


Speels omgaan met dominantie

Dus hoe om te gaan met dominantie?

Door je er bewust van te zijn

Misschien wel het meest belangrijke is dat jij je er bewust van bent. Als je dominantiepatronen niet (h)erkent, ben je speelbal van de onbewuste conditioneringen die in je zijn aangebracht. Fouten die je leven bepalen, blijven zich herhalen. Je “valt” bv steeds op de foute, potentieel extreem dominante mannen. Of na negen huwelijken geef je nog steeds anderen schuld… Slechts diegene die begrijpt wat zijn/haar eigen dominantiepositie is en wat er in de interactie gebeurd, kan extreme dominantie situaties ontlopen.

Wissel eens van rol

En zoals gezegd speelt het onderkennen van natuurlijke grenzen, van natuurlijk evenwicht een grote rol. Ken je dominantiepositie en wordt een completer mens. Wissel bijvoorbeeld eens heel bewust van (M/V) rol (energie).

Ervaar de aanvullende kwaliteiten! Het is net als in de seks… wissel boven en onder eens af! Zie wat je bewondert in anderen en breng dat in jezelf naar boven. Blijf niet hangen in de beperking van de klassieke M/V rollen. Blijf (jezelf) ontdekken… En het gaat er niet om dat je zou moeten veranderen of dat een bepaalde dominantiepositie niet goed zou zijn. Het gaat erom dat je een keuze hebt. Dat je bewust kunt kiezen voor wat er in jou leven gebeurd.

Laat je inspireren!

En laat je daarin vooral inspireren!!! Zie de positieve kanten van dominantie. Zonder dominante mensen waren de wereld wonderen er nooit geweest! Zonder de inspirerende kracht van bijvoorbeeld Nelson Mandela was de wereld beslist anders geweest. En ook dichterbij kun je heerlijk meeliften in de slipstream van inspirerende mensen. Wat zou “Dance” zijn zonder DJ Tiësto. Gebruik de inspirerende kracht van je dominantie partner…. Denk positief, laat je inspireren!

De ander minder nodig hebben

Ik weet het niet, maar het lijkt wel of misstanden qua dominantie ontstaan indien mensen anderen te veel nodig hebben. Loverboys zouden niet bestaan als er geen vrouwen zouden zijn die erg gevoelig zijn voor aandacht (veiligheid) en/of wat zij denken dat liefde is.

Dus onderzoek wat het is dat je “behoeftig” maakt. Dit is voor een (16 jarige vol hormonen zittende) man, misschien anders dan voor een (eenzame, minder knappe, oudere) vrouw. Ook hier helpt bewustzijn, maar eigenwaarde is ook een heel belangrijke. Hou van jezelf, geef jezelf wat je nodig hebt. Maak de ander nooit verantwoordelijk voor jouw geluk.


Speel het spel… als een spel

Als je het leven ziet als een spel… dan kun je het ook als een spel spelen. We zijn vaak zo serieus! Relativeer eens wat er allemaal gebeurd, het is maar een spel!! Wat kan je nou eigenlijk gebeuren: “You win some, you lose some”, morgen weer een nieuwe dag. Als je baas en/of je vrouw vandaag even de dienst uit willen maken… Waarom daar een punt van maken… Morgen kan het omgekeerd zijn. Aan alles komt een einde en de natuur zorgt als vanzelf voor verandering (balans).

Artikel: DominantieArtikel: DominantieMaar bewaak uiteraard wel je grenzen!

Grenzen worden door je ego (mind) in het leven geroepen om je te beschermen. En dat is heel nuttig en gezond. Zonder grenzen zou je in de maatschappij niet kunnen functioneren.

Dus speel het spel, maar blijf bij jou waarheid. Stop met vechten (egostrijd) over allerlei onbenulligheden, maar bescherm je wezenlijke kern. Bewaak heel alert de grenzen die voor jouw essentieel zijn. Geef direct en heel duidelijk je grenzen aan!

Dominantieproblemen ontstaan veelal omdat er een steeds heftiger wordend proces van dominantie (misbruik) ontstaat. Smoor deze dominantiedrift (van de ander) liefst in de kiem…. Zet een streep!!! Zie het patroon en stop het! Zet een streep!!! Het terugdraaien van (scheef)gegroeide situatie is veel moeilijker.


Omvatten met liefde

Wat mensen elkaar vanuit hun beperkte egootjes kunnen aandoen, kan liefde herstellen. Daar waar partners in hun hart kunnen komen, kunnen de natuurlijke verhoudingen worden hersteld. De dagelijkse gewoontes zijn misschien weerbarstig, maar in je hart wil niemand een ander pijn doen.

In je hart kunt je zien dat dominantiepatronen te ver zijn doorgeschoten. Vanuit je hart is het mogelijk om de brug weer te slaan, nader tot elkaar te komen en een nieuwe weg in te slaan. Maar let op dat dit ook van twee kanten komt. De manipulatieve mind wil ons graag doen geloven dat het uit liefde handelt. Bewaak je uiterste grenzen en laat liefde stap voor stap de “boel” repareren.

Overgave

Dit verhaal zou voor mij niet compleet zijn zonder iets te zeggen over overgave. Want wat zou er gebeuren als we ons volledig zouden overgeven aan het bestaan? Wat zou er gebeuren als we ons ego, onze angst voor dominantie, volledig zouden loslaten? Uiteraard laten we dan de controle los…

We hebben geen invloed meer op wat ons gebeurt… Zo lijkt het… maar ik geloof wel in de “Law of Attraction”. Als we meer natuurlijk kunnen zijn, als we meer met “the flow of our life” zouden meegaan, dan ligt de ultieme happiness voor ons klaar.

Dan maken we ons geen zorgen meer over dominantie. Want er is niets meer om te domineren. Niets meer om gedomineerd te worden. Wat er ook gebeurt, wat er ook “is”, het is allemaal oké. Wij zijn niet onze mind, we zijn niet ons lichaam. We zijn zelfs niet ons hart… We zijn een vrije ziel, verbonden in bewustzijn. Overgave kan ons helpen het gedoe omtrent dominantie te overstijgen. Uiteraard zijn we nog niet verlicht, tot die tijd aandacht voor alle bovengenoemde aspecten. Overgave hoort daar echter bij.


Andere artikelen die misschien ook leuk zijn om te lezen:
Niet vol- of leeglopen, maar overstromen
Neem verantwoordelijkheid voor je eigen geluk
Grenzen, bewaken of verleggen?


Online Cursussen

Sinds 2015 bestaat de mogelijkheid om tantra ook online in je leven te brengen. Er zijn diverse mogelijkheden:

Blijf groeien in liefde en bewustzijn, ga hier verder…


online cursus van OTL

Omgaan met dominatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *