Aanraken en aangeraakt worden

Verlangen naar verbinding is natuurlijke behoefte

Aanraken en aangeraakt worden is een natuurlijke behoefte. Als we over baby’s praten, herkennen we dat allemaal. Maar het blijft van kracht. Aangeraakt worden is essentieel. Als we aangeraakt worden voelen we ons lijf, onszelf. Aanraking is ook een belangrijk “brug” om in contact te komen met elkaar, om weer (even) terug in de eenheid te komen, om samen te zijn. Oh, aanraking is zó belangrijk in een mensenleven. Mensen die elkaar aanraken kunnen elkaar zoveel geven, zoveel vertellen.

aanraken en aangeraakt wordenMaar wérkelijke aanraking is van een kwaliteit die ons van nature niet meer wordt aangeleerd. We raken bijna helemaal niet meer aan en als we het doen is het “slechts” functioneel, zonder intimiteit, zonder liefde, slechts een fractie dus van wat de mogelijkheid is. We leven zó gesloten en teruggetrokken. In de trein/metro bijvoorbeeld trekken wij onze energie helemaal terug uit de soms onvermijdelijke aanraking (die we eerst al helemaal proberen te vermijden). Maar ook in contact met mensen die we wel kennen raken we nauwelijks aan. We kunnen zo de hele dag onder de mensen zijn en ons toch helemaal eenzaam, leeg, geïsoleerd voelen. Wíj gaan voor het omgekeerde: wij gaan voor de Tantric Lovers Touch!!!

Aanwezigheid

aanraken en aangeraakt wordenDe Tantric Lovers Touch is aanraken met aandacht en aanwezigheid. Hélemaal aanwezig zijn in de aanraking. Zowel aan de gevende als de ontvangende kant. Zodat via een volkomen open energiekanaal stille afstemming kan plaatsvinden, en intimiteit ontstaat. Een energiestroom, een ont-moeting die niet alleen genot verschaft, maar waardoor ook de voedende en helende kracht van (liefdes)energie zijn werk kan doen. Een aanraking die steun geeft aan de ander, die voedend is, liefdevol… Want die arm of hand is niets anders dan een verlengstuk van het hart. Liefdesenergie die zo vanuit het hart naar de handen en verder vloeit…. Als jij je kunt voorstellen dat je zo aanraakt…. Dat je zo aanwezig kunt zijn in de aanraking….

Aanraken kan overal en met iedereen

Over aanraking, intimiteit en liefde hebben we al vroeg geleerd dat deze schaars en exclusief is. Schaars en exclusief omdat de onvoorwaardelijkheid in het contact al snel plaatsmaakt voor voorwaardelijkheid. We worden al snel alleen (liefdevol) aangeraakt als we “braaf” zijn. Soms is dit zelfs niet voor ons weggelegd en beperkt alle aanraking zich tot slechts “een functionele aanraking”. Wat een verarming! Er wordt ons ook al snel geleerd dat we niet iedereen zo maar (overal) mogen aanraken. Er zijn strikte regels (uit angst voor van alles), per cultuur verschillend. Kinderen snappen daar nog niets van, maar al doende leert men, en nauwgezet worden we gedrild.

En zo wordt de wereld van aanraking en intimiteit snel en steeds meer beperkt. Uiteindelijk worden de momenten van aanraking en intimiteit zo schaars, dat we ook in die schaarste gaan geloven… Maar dat is slechts een illusie, een (zelf) gecreëerde gevangenis. Onze stelling is dat jij dat zelf in de hand hebt. Als jij je bewust bent van je beperkende conditioneringen, kan je ze ook zelf opzij zetten. Het kan anders, er is keuze! Er zijn zoveel (geschikte) momenten voor (veilige) aanraking en intimiteit. Probeer het maar. Een klein gebaar, een simpele handoplegging. De meeste mensen kijken misschien eerst even raar, maar daarna volgt direct de warme golf van waardering, de herkenning van samen zijn: ingevuld verlangen naar verbinding.


Aanraken en aangeraakt worden


Rustig en doelloos

De Tantric Lovers Touch is een hele rustige aanraking, er is geen haast, we hoeven nergens naar toe, er is geen doel. Hoe heerlijk is het om helemaal te (mogen) ontspannen in de aanraking! Te genieten van het contact! Te genieten van de energie(stroom) en de verbinding die er tussen ons is. En toch doen we dat zelden. Onze (mind) conditionering houdt onbevangen aanraking tegen. Er zijn – voor de mind die op controle uit is – twee belangrijke reden om aanraking te vermijden.

De ene is dat aanraking wel eens seksuele energie in ons lichaam kan losmaken. En we weten allemaal dat als er veel seksuele energie is, de mind moeite heeft om de zaken onder controle te houden. Want tja, als onze (seksuele) energie vrij stroomt, wat zou er dan allemaal niet kunnen gebeuren…. Vandaar dat het maar beter is om de boel te onderdrukken, in de ijskast te zetten… Te reserveren voor speciale (lees controleerbare) momenten. Angst voor onze eigen energie, onze eigen lijfelijke reactie dus.

De tweede belangrijke reden om aanraking te vermijden is dat er angst is voor de seksuele intentie van de ander. Aanraking en (seksuele) energie zijn volledig geassocieerd met seksuele handelingen, met (ongewenste) seks. Ook hierop heeft de mind (maatschappij) een model ontwikkeld dat aanraking tegen gaat. Dat alles uit angst, en zo wordt het kind met het badwater weggegooid.

aanraken is heerlijkOntspannen en voelen

Wij zijn niet voor onderdrukken en/of niet voor uitleven, maar voor een losse natuurlijke manier van aanraken en aangeraakt worden. Heerlijk ontspannen en VOELEN wat aanraking voor/met je doet! We zijn zo gewend om in ons hoofd te zitten dat we nauwelijks meer kunnen voelen wat er in ons lijf afspeelt.

Aangeraakt worden is als de zonnestralen ontvangen die je huid verwarmen. Liefdevol aangeraakt worden is het briesje ontvangen dat je huid weer afkoelt. Aangeraakt worden is je ontspannen en je open stellen voor de prikkels die de buitenwereld, die de ander je geeft en vervolgens voelen wat dat met je doet. Soms is het fijn, soms is het minder fijn. Geen probleem, je laat dan weten wat het met je doet. Je bewaakt ook je grenzen! Zo ontstaat afstemming. En ook als je zelf aanraakt is het goed om te ontspannen en je af te stemmen op wat je zelf voelt en wat je bij de ander voelt. Het is goed om te weten, dat als je lekker afgestemd bent op je gevoel, dat je dan niets verkeerd kunt doen. Relax… aanraken is genieten.

Gebruik je senses

aanraken en aangeraakt wordenOm weer even de vergelijking te trekken met de baby… De aanraking met de baby is feitelijk eerst een aanraking met de ogen. Oh, die ogen, die ogen stellen (meestal) al je verdedigingswerken (conditionering) per direct buiten werking. Zoveel obstakels in het contact vallen opeens weg. Vraag het maar eens aan een jonge moeder… Die is veelal verbijsterd dat iedereen haar kind maar wil beetpakken, strelen, aanraken… Het is zo’n directe verbinding met de bron die mensen voelen in contact met een baby.

De geluidjes van een kind brengen ons weer in vervoering. Zelfs zo dat we mee gaan doen. Dada doedoe…. Ook bij ons als volwassenen zijn de senses nog steeds sterk verbonden met aanraking. Een miniem geluid van vervoering kan ons diep raken. De geur van iemand anders adem/lijf golft als een (minder) prettige aanraking over ons heen. Hoe heerlijk is het om via (de geur in) de nek aangeraakt te worden. We raken aan en worden met/in al onze senses aangeraakt. Natuurlijk, smaken verschillen…. Maar och…. over smaak valt niet te twisten…

Energiespel

Aanraken en aangeraakt worden is volgens ons een heerlijk energiespel. Een eindeloos spel om veel plezier aan te beleven: het intense genot van (sensuele) aanraking, een heerlijke liefkozing of genieten van een weldadige, energetische massage. Maar het een spel heeft ook een diepere achtergrond: het heeft de potentie om ons te helen. Om onze vastzittende levensenergie weer tot leven te brengen. Om blokkades in onze energiebanen te verminderen en te zorgen dat de energie weer zo vrij mogelijk kan stromen en het hele lichaam zich kan laven in een verkwikkend bad van prana (energie). En dan het spel met de ander. Energie laten stromen in je eigen lijf en dan de ontdekking van uitwisseling. Voelen dat een energiestroom ook daadwerkelijk een hartsverbinding tot stand brengt. We zouden er nog zo veel over kunnen schrijven….

aanraken en aangeraakt wordenGrenzen, openheid, kwetsbaarheid

We hebben al vastgesteld dat onze conditionering veruit bepalend is voor hoe we met aanraken en aangeraakt worden omgaan. Op ieder moment is het aan jou om je grenzen te bewaken van wat je wel en niet wilt doen of toelaten. Hoe ver durf jij te gaan? Hoe grenzeloos durf je te zijn? Kan je ontspannen in de (seksuele) energie die aanraking te weeg brengt? Kan je jezelf begrenzen in het handelen, zonder je levensenergie te onderdrukken?

Voor de één zal langdurig oogcontact al lastig zijn, voor de ander kan de lijfelijke aanraking niet ver genoeg gaan. Hoe je gebakken bent maakt niet uit. Voor een ieder zullen de “grenzen” weer anders liggen. Daarover is geen oordeel. De uitnodiging is om vanuit je hart te “raken” en in je hart “geraakt” te worden. Niet leven vanuit schuld, schaamte of angst, maar vanuit vertrouwen, liefde, bewustzijn. De weg kiezen van uitbreiding, van grenzeloosheid. De weg van tantra is de weg van het hart. Een weg van groeien in liefde en bewustzijn. Ga je mee?

Meer aanraken en aangeraakt worden

Vond je bovenstaande oefeningen leuk? Tantra zit er vol mee. We hebben een meditatiebibliotheek vol oefeningen en meer dan 100 tantra meditaties, zowel voor alleen als duo-meditaties.

Ga naar de meditatiebibliotheek

Je kunt ook een verwenavondje plannen met een goede vriend(in).

Aanraken en aangeraakt worden. De tantric massage delight is een avond vol massage die jullie nog lang zullen herinneren. Laat je leiden door onze (video)instructies en playlist voor de avond.

Ga naar de Tantric Massage Delight

Lees meer

Intimiteit Oefeningen.

Ga naar Tantra – Intimiteit – Verbinding.


Aanraken en aangeraakt worden, powered by Solana en Satori

Aanraken en aangeraakt worden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.