Leegte? We hebben allemaal wel eens van die dagen dat we ons leeg voelen

Alle energie (levenslust) is verdwenen, we voelen ons moe, krachteloos…  Sterker nog, we zijn absoluut niet happy, erg onrustig, we voelen een gemis… Gevangen in leegte! Een leegte ergens in ons die knaagt. Een leegte die verdriet oproept misschien, boos maakt, een stukje wanhoop in ons oproept. Natuurlijk zijn de verschijnselen voor iedereen verschillend. Maar hebben we de leegte niet allemaal gevoeld op een gegeven moment?

Open of dicht, twee mogelijke reacties

Misschien zijn er meer reacties mogelijk, maar in de praktijk zie ik twee reacties op leegte:

Helemaal los…

In de ene reactie gaat de mens helemaal los (open). Om de leegte te ontlopen ontstaat er compensatiegedrag. Leegte opvullen… Je zorgt gewoon dat je altijd bezig bent. Je gaat veel dóen om de leegte te ontlopen. De ene stimulans volgt daarbij de ander op. Bezig blijven is het devies!

Sommigen onder ons proberen de leegte ook op te vullen door (overmatig) te eten of te drinken, drugs te gebruiken, of verliest zich in (veel) seks of ander obsessief gedrag. Feesten, beesten… Helemaal los, consumeren, gaan met de banaan. Live life to the max! Hmmm herken je dat?

Leegte: weer een artikel van Tantra-YoY…of als een konijn in het lamplicht.

In de andere reactie word je als het ware “gevangen” door de angst die leegte oproept. De levenslust slaat nóg meer “dood”. Alle activiteit wordt juist gestaakt (al of niet in combinatie met overmatig eten/drank/drugs). Angst slaat om in machteloosheid. Machteloosheid wordt lethargie.

Verwaarlozing is een bekend verschijnsel bij deze reactie op leegte. Leegte verlamt en het “systeem” wordt afgesloten van de omgeving: system shutdown…. Vragen als: “Wat is de zin van het leven?”, of “ Waarom besta ik eigenlijk?” komen dan ook op.


Waar komt die leegte vandaan eigenlijk?

Ook hier zijn er natuurlijk meerdere oorzaken te noemen. Als het zo simpel was… Duidelijk is echter dat leegte ontstaat indien er geen levensstroom meer is. Als de energiebalans in je lichaam is verstoord.  Letterlijk sta je wankel in plaats van stevig op je voeten. Je mist iets… Leegte ontstaat bijvoorbeeld ook als het “genieten” niet meer mogelijk is.  Als het plezier in het leven weg is! Geen contact (meer) met je lijf en je emoties.

Leegte ontstaat als…

Leegte ontstaat soms ook als je (even) niets te doen hebt, bijvoorbeeld zonder werk bent. En/of als de zingeving in je leven op de achtergrond is verdwenen. Of als je relatie net beëindigd is en/of als jij je onmachtig voelt om (een nieuwe) relatie(s) aan te gaan. De eenzaamheid doet zich voelen, maar je weet niet hoe dit te veranderen. Je hart is/raakt gesloten en je bent niet meer in staat te ontvangen en je te laten aanraken. Leegte misschien ook vanuit een laag gevoel van eigenwaarde. Of vanuit onderdrukte seksualiteit? Wie weet! Leegte omdat niet aan je behoeften wordt voldaan.


Als je leegte voelt dan…

Zijn er diverse mogelijkheden.
Leegte: weer een artikel van Tantra-YoY

De “normale” manier om er mee om te gaan is via de lijn van sociaal/psychologische paden. Sinds Maslov weten we dat naarmate er meer aan onze “behoeften” wordt voldaan, het gevoel van tevredenheid toeneemt.

Leegte te lijf gaan, door goed voor je lichaam te gaan zorgen. Rust, reinheid en regelmaat! Hiermee krijg je basisstevigheid terug. Een basisvertrouwen dat je op de weg terug helpt.

In contact met je lijf en je emoties kunnen uiten. (H)erkennen van je verlangens. Niet alleen de behoefte en veiligheid en zekerheid, maar wellicht ook andere verlangens. Verlangen en passie brengt weer leven in de brouwerij. Je wilskracht gebruiken! En vanuit die zingeving kan jij je hart weer open stellen. Al is het maar naar “gelijkgestemden”. Dan volgt verbinding met jezelf, met anderen. Zelfrespect, waardering, zelfvertrouwen doet de “leegte” verdwijnen als sneeuw voor de zon. Leegte wordt tot oneindige inspiratie.

Het spirituele pad 

Het spirituele pad ziet dit alles slechts als “spielerei”. De leegte kan immers nooit worden opgevuld. Leegte is juist het centrum van het zelf. Leegte is juist het doel waar alles om draait. Leer u zelf kennen.

Ontdek de leegte! Ontdoe je van je patronen en (valse) persoonlijkheid. Doe minder… wees bewuster. Leegte moet worden begrepen. Wees je bewust van de leegte. Met name in het boeddhisme is het begrip “leegte” een centrum thema. Begrijpen wat ‘leegte’ is wordt in het boeddhisme voorgesteld als het hoogtepunt van religieuze training. Want bij alle (wereldse) dingen ontbreekt een op zichzelf staande duurzame essentie. Ze zijn tijdelijk en illusoir; in wezen zijn ze leeg.

Het spirituele pad neemt veelal afstand van de materiële wereld en zoekt de “oplossing” in een (ascetisch) leven van bewustwording en meditatie. Ahum hier valt veel meer over te zeggen, maar voor hier wat mij betreft voldoende.


Als je leegte voelt… zoek dan je balans

Mijn hele leven heeft eigenlijk in het teken gestaan van balans. Nooit heb ik geweten waarom, maar de middenpositie is helemaal mijn ding. Gelukkig riep Boeddha ook zoiets, dus ik sta niet alleen. Mijn eigen ervaring leert dat “de enig juiste weg” niet bestaat.  Kies daarom de weg die -op dit moment- bij jou past.

“Happiness happens when you fit with your life”

Word voller en…

Dus soms is het wijs om bij leegte voller te worden. Wees dan goed voor jezelf, eer je verlangens, open je hart, verbind jezelf met alles en iedereen. Volg de piramide van Maslov. Maak wat van je leven!

  • zorg voor jezelf, zorg voor je lijf
  • geef je verlangens, je passie de ruimte
  • open je hart, laat je raken, wordt liefdevol, geef!
  • luister naar je innerlijke stem, je eigen wijsheid

En de grap is dat als je dit totaal doet…
Als jij er helemaal voor gaat…
Wanneer jij je helemaal kunt laten vullen…
Als jij je helemaal kunt verliezen in wat je doet.
Wat dan? …
Dan kom je weer bij de bron, je ware essentie…
dan wordt alles leeg… 


Word leeg en …

En soms is het wijs om bij leegte nóg leger te worden. Slow down, doe minder. Ga helemaal op in het niets doen. Kijken naar de leegte. Ontspannen in meditatie. Minder noodzaak ook om onder de mensen zijn, werkelijk beleven hoe het is om alleen te zijn. Leegte aanvaarden en er totaal in opgaan. Je sociale maskers één voor één afzetten.

Alle identificatie met je lichaam, je mind (emoties) en zelfs met je liefde (hart) opgeven. – slow down, doe eens niets, leer nutteloos te zijn – maak je los van materiële zaken; kijk meer naar je innerlijke motivaties – omvat je emoties; niet onderdrukken, niet uitleven; maak je los van oude patronen – leer alleen zijn, wordt volwassen en meer liefdevol; geef! – zoek je zelf; je bent niet je lichaam, je denken; maak jezelf leeg

De ui van je identiteit afpellen en de angst onder ogen zien dat er niets over blijft.
Alles wat je houvast geeft opgeven. Je controle loslaten en je overgeven…
En dan? En dan aan het einde van die tunnel… Dan kom je weer bij de bron, je ware essentie…
dan wordt alles vol!


De middenweg: niet sluiten, niet openen: balans creëren

Osho heeft mij geïnspireerd de middenweg te bewandelen. Niet dat ik daar altijd ben (in het midden), maar wel dat dit een soort basis, referentiepunt voor mij is. Niet onderdrukken, niet uitleven… ofwel niet afsluiten, niet extreem openen: juist in balans, daar vind jij jezelf.

Zorba de Boeddha

Niet vluchten uit de wereld… Je niet verliezen in die wereld. Je leven wordt rijker indien je beide zijden (materieel, spiritueel) accepteert. Vol, leeg, het zijn twee kanten van een continuüm. Als je beide uitersten kent, dan weet je dat je in het midden gelukkiger bent.

In het midden ben je zo’n beetje de dualiteit voorbij. In het midden zijn je schaduwen weg. En in het midden kan je lui zijn, maar ook een harde werker. Daar, in het midden kan je alleen zijn, maar ook totaal samen. In het midden kan je “er voor gaan”, maar ook volledig doelloos zijn. In het midden ben je liefdevol, maar ook een hufter. En… in het midden mag jij helemaal jezelf zijn. Precies zoals jij op dit moment bent. Beetje zus, beetje zo.

De middenweg: uit je hoofd, in je lijf, naar je hart, bewust zijn…. Meer balans in je leven.
Wat mij betreft een goed medicijn tegen “leegte”. Zoek je balans….

Leegte: weer een artikel van Tantra-YoY


Wil jij je bewustzijn verruimen?

Lees meer

Verzamelartikel over bewust leven
De kracht van overtuigingen

Doe een cursus

Intimiteit begint bij jezelf

Er is helemaal niets mis met jou!!!
Er hoeft helemaal niets te veranderen, je bent perfect zoals je bent.

Intimiteit begint bij jezelf!

 


OTL, powered by Solana en Satori

Leegte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *