Hoe te dealen met wat je niet begrijpt / wat “oneerlijk” is

Hoe te dealen met wat je niet begrijpt / wat “oneerlijk” is. Dit is deel 1 van twee artikelen die gaan over hoe om te gaan met situaties en gebeurtenissen die onbegrijpelijk en/of oneerlijk zijn.

Deel 1: “Hoe te dealen met wat je niet begrijpt / wat “oneerlijk” is”
Deel 2: “Wat helpt om situaties beter te beoordelen / je respons te verbeteren

Hoe situaties en gebeurtenissen kunnen zijn…

Onbegrijpelijk

Sommige dingen zijn gewoon niet te begrijpen. Hoe mooi de natuur in elkaar zit bijvoorbeeld. Alles past precies in elkaar, alles zit aan alles vast, alles verandert… Het werkt al miljoenen jaren prima zo. Waarom zijn er stormen, waarom zijn er bosbranden, waarom zijn er ziektes? Niet te begrijpen, maar wel onderdeel van een zeer complex, fantastisch geheel. Een “mooi” voorbeeld van onbegrijpelijk. Dat de IS-strijders mensen hun hoofd afhakken, dat mensen tot de meest vreselijke dingen in staat zijn…, dat is ook onbegrijpelijk. Dát is een vorm van onbegrijpelijk die ook “wat” minder mooi is. Daartussen… een heel scala van situaties en gebeurtenissen die even onbegrijpelijk zijn.

Oneerlijk

Sommige dingen zijn ook gewoon oneerlijk. Waarom baadt de één in weelde en sterft een ander van de honger? Het is oneerlijk verdeeld in de wereld. Sommige dingen voelen ook oneerlijk terwijl er ogenschijnlijk niets verkeerds aan de hand is. De rechten van de mens zijn er gelukkig voor om een vangnet, een bepaalde mate van eerlijkheid te creëren in de wereld. En toch… er blijft een heel scala van situaties en gebeurtenissen over die oneerlijk zijn.

…Hangt af van je (levens)ervaring

Wat onbegrijpelijk of oneerlijk is hangt behoorlijk af van wat je gewend bent. Voor een chirurg zijn dingen begrijpelijk die voor een leek onbegrijpelijk zijn. Wat in de ene cultuur volkomen normaal is, is in een andere cultuur volkomen onbegrijpelijk (bv ja-zeggen en nee-bedoelen). Wat “eerlijk” is, is ook afhankelijk van wat je hebt meegemaakt, dan wel “normaal” vindt. Of de situaties en gebeurtenissen dus onbegrijpelijk en/of eerlijk zijn, is dus behoorlijk subjectief c.q. sterk afhankelijk van de levenservaring van degene die de situatie aanschouwt. Er is dus ook geen universeel antwoord op “wat te doen”. Er is misschien slechts een indicatief idee over hoe je er mee om zou kunnen gaan.


Hoe te dealen met wat je niet begrijpt / wat “oneerlijk” is

1. Herken de situatie en je reactie daarop

Herken de situatie

Om te kunnen omgaan met dingen die je niet begrijpt dan wel oneerlijk zijn, moet je ze eerst (h)erkennen! Dit is iets wat ik niet begrijp! Dit vind ik oneerlijk! Wie de situatie en de reactie daarbij op één hoop gooit, leert nooit om er (“beter”) mee om te gaan want er is dan slechts één stroom van energie.

Doe een stap achteruit

Maak dus eerst een knip tussen de situatie en/of gebeurtenis en je reactie daarop. Bewustzijn is hiervoor noodzakelijk. Door een stap achteruit te zetten (soms letterlijk) kan je beter zien wat er aan de hand is. Iemand doet iets (gebeurtenis) en jij wordt blij/boos/angstig (reactie). Dat zijn twee verschillende dingen!

2. Laat alle emotie er zijn

Voordat je de situatie kan beoordelen is het zaak om eerst je gevoelens/emoties er te laten zijn. We hebben geleerd om of onze emoties/reacties te onderdrukken. Of omgekeerd: uit gewoonte gooien we onze emoties/reacties er direct en ongefilterd uit (da’s uitleven). Een derde mogelijkheid is om je gevoel/emotie volledig te eren als iets wat er toch al is én die emotie er helemaal te laten zijn. Blij/boos/verdrietig/angstig zijn mag dus! Het is NIET nodig om je gevoelens te onderdrukken. Het is ook niet nodig en meestal ongewenst om ze uit te leven. Niet(s) onderdrukken, niet(s) uitleven. Doe een stap achteruit en zie hoe je blij/boos/angstig bent. Zie het en laat het er helemaal zijn.


Je mag best boos zijn. Boos doen is weer iets heel anders!


3. Beoordeel de situatie / gebeurtenis

Als je in direct gevaar bent moet je ook direct reageren. Gelukkig gaat dat meestal automatisch, daar hebben we een super mooi beschermingssysteem (reptielenbrein) voor. Soms is de primaire (dierlijke) reactie echter niet de juiste. Gelukkig zijn we mens, hebben wij hoger bewustzijn! Door bewust naar de situatie te kijken kan soms het kwartje vallen en begrijp je de situatie opeens (beter). Wat oneerlijk lijkt kan bij nadere beschouwing toch wel eerlijk zijn. Enige bewuste reflectie is dus wel op zijn plaats.

Bekijk of je eerste reactie gepast is

Als je een knip maakt tussen de situatie en je reactie/emotie daarop heb je tijd om te kijken of je reactie wel gepast/afgestemd is. Het zal niet de eerste keer zijn dat we overdreven reageren op iets “kleins”. Opgekropte irritaties komen opeens naar buiten en dump je op het verkeerde moment op de verkeerde persoon. Positieve reacties hebben niet zo veel beschouwing nodig (hoewel?), het gaat met name om negatieve reacties. Moet je echt terug slaan? Je hoeft niks te “slikken”, maar je kunt het wel van alle/beide kanten bekijken. Een beetje relativeren kan ook helpen. Is dit nou echt zo belangrijk? Happiness is een keuze, dus je kunt er dus ook voor kiezen e.e.a. te laten gaan.

Vraag om uitleg

Wat je niet begrijpt kan een ander misschien wel uitleggen. Dus misschien kun je het gesprek aangaan? Gewoon vragen hoe het zit, waarom iemand iets doet. Wat gebeurt hier? Wil je me het uitleggen? In de meeste gevallen kan dit gewoon en lost het de hele situatie op! Als je niet in gesprek kunt, kun jij je afvragen of je het dan niet gewoon bij de ander kan laten. Niet alles heeft met jou te maken, soms moeten mensen gewoon iets “kwijt”. Klaar, over, geen reactie nodig, we kunnen weer verder.

Niet alles analyseren

Het leven is een wonder. Hoe een foetus groeit, hoe een kind groot wordt, is een mysterieus gebeuren, onbegrijpelijk! In de meeste gevallen mag het onbegrijpelijke ook gewoon onbegrijpelijk blijven. Beter is om van het magische te leren genieten. Lekker je oordelen loslaten en volop leven met alles wat zich in het “nu” aandient.

4. Geef een respons

Hoe mooi zou het zijn als iedereen geniet en in staat zo zijn een liefdevolle respons te geven op op-zich-zelf onbegrijpelijke en/of oneerlijke situaties?

Kies je uitgangspositie

Wil je leven vanuit liefde of is “oog om oog, tand om tand” je leidraad in het leven? Kies maar! Het staat je vrij om terug te slaan, maar wil je dat? Je hoeft niet alles te pikken, maar kies je prioriteiten met zorg (choose your battlefield wisely).

Wacht 24 uur met je reactie

Een hele mooie die ik al een hele tijd bij me draag is om 24 uur te wachten met je reactie. Was je boos? Nou na 24 uur is dat heus wel gezakt en kan je er zelfs om lachen. We hebben zo’n kort lontje, zijn veelal zo gespannen. Helemaal niet nodig blijkt.

Kom er later op terug

Een variant op de 24-uurs regel is (direct) opschrijven wat er bij je speelt. Je primaire reactie mag er dan ook gewoon zijn, in woorden tenminste. Wat je hebt opgeschreven kan je later teruglezen en -indien nodig- alsnog uitspreken/versturen. Een mooie manier om een response te geven (aan je dierbaren) is ook de “sharing” manier. Je spreekt je uit en de ander luistert zonder reactie. Zo kan je mooi stoom afblazen zonder de ander pijn te doen.

Je erbij neerleggen

De oudste moet altijd “de wijste zijn”. Ik weet niet of dat zo is, maar soms is dat wel een mooie oplossing. Het is ook wel handig om je neer te leggen bij die situaties/gebeurtenissen die je nooit zal kunnen veranderen. Ja, het regent, ja je bent helemaal nat geregend, maar aan “regen” zul je nooit iets kunnen doen. Dus leg je daar nou maar bij neer en ga er slim mee om. Da’s misschien handiger…

Mededogen tonen

Mededogen… Als jij je verplaatst in de ander kom je er snel achter dat jij eigenlijk misschien wel hetzelfde gedaan zou hebben in zijn/haar plaats. Pfff dat is schrikken? Tegelijkertijd is het ook heel bevrijdend je te realiseren dat het jou ook zo maar kan gebeuren. Soms doe je -onbewust- dingen die voor een ander grote gevolgen hebben. Jij kan ook een lullige opmerking maken, jij kan ook zo maar een fout maken…

5. Zorg voor afronding

Acceptatie

En zo kan je gebeurtenissen naar een hoger plan, een hoger bewustzijnsniveau tillen. In een breder plaatje zijn de “kleine dingen” helemaal niet zo belangrijk. In een breder perspectief hoeft je er je helemaal niet zo druk over te maken. Dingen gebeuren, je hoeft ze niet te begrijpen, je hoeft er zelfs helemaal niets mee. De wereld draait door, jouw reactie doet daar niets aan af.

Afronding

Energetisch kan er -ondanks alle bovenstaande tips- nog een residu achterblijven. Lichamelijk heb je vast ook gereageerd op de situatie. Grote kans dat er adrenaline is aangemaakt, spanning is je lichaam aanwezig is. Energie die zich heeft opgehoopt in je lijf. Even ontladen is dan verstandig. Even een blokje om, even lekker slaan op een boksbal. Uitwaaien, even lekker schreeuwen/zingen/lachen in de buitenlucht. Wat is er nodig om het af te ronden? Weet het en rond af. Klaar voor een nieuw moment.


de emotie mag er zijn
de actie hoeft niet / mag achterwege blijven


Ook interessant om te lezen

Deel 2: “Wat helpt om situaties beter te beoordelen / je respons te verbeteren

In 7 stappen naar zelfvertrouwen

Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedachten en gevoelens

Van oordeel naar mededogen


Persoonlijk groeien: doe een online cursus

Intimiteit begint bij jezelf

Hartmeditatie – Leven met een open Hart

Herontdek je seksualiteit


Hoe te dealen met wat je niet begrijpt / wat “eerlijk” is, powered by Online Tantra

Hoe te dealen met wat je niet begrijpt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *