Liefdevol uit elkaar, hoe doe je dat?

Liefdevol uit elkaar gaan doe je met liefde en bewustzijn. Door heel scherp te zien wat er gebeurt en daar steeds maar weer een liefdevolle response op te geven. Door steeds maar weer je hart te openen en open te houden. Door in moeilijke situaties steeds tot 10 te tellen, te ademen naar je hart en zo veel mogelijk te ontspannen. Je gaat liefdevol uit elkaar als je liever je tong afbijt dan dingen zegt of doet die je partner diep kwetsen. En tegelijkertijd ben je ook liefdevol naar jezelf. Je neemt je tijd en gaat voor een eerlijk proces. Je gaat liefdevol uit elkaar als het je lukt om in je kracht te blijven staan. Als jij daardoor je kleine ikje (ego) kan overstijgen en de gunfactor zijn werk kan laten doen.

 • Liefdevol scheiden doe je met liefde en bewustzijn.
 • Steeds maar weer je hart openen en open houden. Voel maar. VOEL maar…
 • Neem (de reden van) het scheiden nooit persoonlijk. Neem de tijd om het te bevatten.
 • Weet dat jouw / alle emoties oké zijn. Niet(s) onderdrukken, niet(s) uitleven.
 • Zie dat “het uit elkaar gaan” een (rouw)proces is dat tijd en aandacht nodig heeft.
 • Zorg ervoor dat je in je kracht blijft staan: zorg voor jezelf.
 • Weet dat wat je krijgt is wat je er instopt: check dus je intentie en gunfactor.
 • Wees voorbereid op moeilijke (pijnlijke) momenten, die gaan zeker komen.
 • Zorg voor toekomstperspectief, zie de mogelijkheden en ken je hartsverlangens.
 • Kies er keer op keer voor om te leven in liefde en bewustzijn.

Liefdevol uit elkaar – hoe het gekomen is

Elke situatie is verschillend. Geen enkele scheiding is hetzelfde. Het is ook niet mijn pretentie te zeggen dat iedere scheiding liefdevol zou moeten of kunnen zijn (zie bijvoorbeeld hieronder bij “misbruik”). Zoals altijd ook, schrijf ik uit eigen ervaring. Een persoonlijk verhaal dus, doe er je voordeel mee.

Jullie situatie

Lang bij elkaar?

Het maakt natuurlijk een heel verschil of je twee weken of 19 jaar bij elkaar bent geweest. Qua formaliteiten (trouwboekje) maak ik me niet zo druk, dit artikel gaat over de energetisch, emotionele en “doe” aspecten van het uit elkaar gaan.

liefdevol uit elkaar gaanHoe langer bij elkaar, hoe meer “lijntjes” er tussen de partners zijn. Aangezien de vorm van de relatie wijzigt, zullen de meeste lijntjes in de toekomst anders worden of zelfs verdwijnen. De pijn van scheiden zit hem met name in het aantal en het aard van de betrokken lijntjes (het wijzigen van de vorm).

Hoe meer en hoe dieper verbonden (gehecht/afhankelijk) jullie zijn, hoe groter de potentiële scheidingspijn. En dus hoe groter het beroep op jullie om liefde en bewustzijn in te zetten om deze pijn te dragen en te verwerken. Dit door jezelf niet tekort te doen, maar ook zonder e.e.a. op je (ex) partner te dumpen.

Kids?

Als je samen kinderen hebt, zul je altijd ouders blijven van je kinderen. Deze verantwoordelijkheid blijft en daarmee de verantwoordelijkheid om het belang van de kinderen altijd te laten meewegen in jullie beslissingen. De manier waarop voor de kinderen gezorgd wordt kan allerlei vormen aannemen. Bijvoorbeeld als de kids bij één ouder wonen of er sprake is van co-ouderschap. Als je liefdevol uit elkaar gaat regel je dit “ouderstuk” ook liefdevol en in het belang en het welzijn van jullie kinderen.

Dit wil niet zeggen dat ze er geen last van (mogen) hebben, maar wel dat het hart van beide ouders steeds open blijft, de liefde voor je kinderen stroomt en je heel bewust hun belang laat meewegen. Laat ze vooral veelvuldig weten dat je/jullie nog van ze houden en dat altijd zo zal blijven.


De aanleiding

Scheiden doe je niet zo maar. Toch zijn er zoveel verschillende redenen om te scheiden. Onderstaand beschrijf ik – niet limitatief – een aantal aanleidingen waardoor je (partner) kan besluiten uit elkaar te willen gaan. Het is goed je bewust te zijn van deze (combinatie van) aanleiding(en). Het zal je helpen je eigen plek in het scheidingsproces te kunnen zien en er liefdevol mee om te gaan.

Misbruik

In sommige relaties gebeuren de meest vreselijke dingen. Ik vind dit artikel NIET van toepassing op situaties waarin er sprake was/is van grof geweld, misbruik, vernedering, etc. Er zijn grenzen aan het menselijk vermogen om in liefde te blijven. Alle begrip en steun voor directe, veilige, eenzijdige, complete, permanente scheiding in dit soort gevallen.

Liefdevol uit elkaar gaan: scheidingspijnZiekte / dood

We gaan allemaal dood. Toch komt het ziekbed, de dood vaak onverwacht en te vroeg. De klap komt – zeker als het plotseling gebeurt – hard aan. Je wereld stort in. Letterlijk wordt een deel van jezelf weggerukt uit je leven. De plotselinge dood is onbegrijpelijk, onbeschrijfelijk: je zit/komt in een intens, tijd vergend rouwproces.

 

Uit elkaar gegroeid?

Soms gaat het scheiden snel, soms gaat het geleidelijk. Veel van de (on)afhankelijkheidsrelaties verzanden in een situatie waarin er nog weinig “echte” verbinding (intimiteit) is overgebleven. Zie ook de serie “op eigen benen staan in de relatie. In een onafhankelijkheidsrelatie hoeft er maar weinig te gebeuren om uit elkaar te gaan. Veelal schort het aan zingeving om bij elkaar te blijven.

In een afhankelijkheidsrelatie is het allemaal wat lastiger, er zijn grote afhankelijkheden die niet zo maar aangepast kunnen worden. Maar mensen veranderen in de loop van de tijd. Soms komen mensen tot het besef dat het gewoon niet meer klopt in hun leven. Dat ze dingen (intimiteit / zelfstandigheid / spiritualiteit) willen ontplooien of ontdekken in hun leven die niet kunnen in de huidige situatie / relatie. Eén van beide is niet happy. Onvervuld verlangen maakt dat de relatie moet eindigen of ingrijpend veranderen (zie over zingeving e.d. het artikel happy single).

Grote verandering

In een mensenleven en dus ook in een relatie zijn er momenten dat alles anders wordt. Levensfasen die van invloed zijn op de relatie. Kinderen krijgen is er één van. Je vrouw wordt dan opeens (ook) moeder en dat is net (!) even anders. Ook als de kinderen het huis uit gaan wordt alles weer anders. Denk ook “gewoon” aan de midlifecrisis en de invloed van ouder worden. Pensionering is er ook zo één. Traumatische gebeurtenissen in de familie…, het rijtje potentiële grote veranderingen is heel lang. Punt is dat grote veranderingen de status quo van de relatie onder druk zet en de aanleiding kunnen zijn waardoor stelletjes uit elkaar gaan.

Vertrouwensbreuk

Op vele manieren zijn partners op elkaar aangewezen, vertrouwen ze op elkaar. Vreemdgaan is in veel (monogame) relatie aanleiding voor een vertrouwensbreuk en relatiecrisis. Het gezamenlijke, zekere, veilige plaatje val in duigen en/of je moet je opeens gaan beschermen. Zoiets kan ook gebeuren als verslavingen de overhand krijgen. Gok-, koop-, drank-, drugs-, seksverslavingen kunnen relaties kapot maken doordat het vertrouwen in elkaar wegvalt.

Partner verliefd?

Een aanleiding die ik hier ook wil noemen, omdat het mijzelf is overkomen, is verliefdheid. Als één van de partners verliefd wordt op een ander dan ontstaat een zeer bijzondere situatie. Opeens hou je (of je partner) van twee mensen tegelijk! Het valt niet uit te leggen, het valt niet te begrijpen. Je wilt het misschien ook helemaal niet, maar het gebeurd wel! Cupido heeft raak geschoten en de situatie is daar. In open relaties is dit misschien nog op te vangen, in monogame relaties zal e.e.a. tot een breuk leiden.


Als het besluit valt

De situatie waarin jullie verkeren, de aanleiding voor het scheiden en manier waarop de beslissing genomen wordt, hebben invloed op het wel of niet liefdevol uit elkaar gaan.

Je zag het wel aankomen

De beslissing om te scheiden is slechts zelden een gezamenlijke beslissing. Eén van de partners besluit meestal “weg” te gaan en de scheiding in gang te zetten. Toch is het ook vaak zo dat de andere partner het wel heeft (kunnen) zien aankomen. Liefdevol uit elkaar gaan wordt makkelijker naarmate beide partners kunnen zien dat (en waarom) het relatiepad eindigt. Als je ook nog kunt zien dat je mede verantwoordelijk bent voor de situatie helpt dat zeker ook.

Als een donderslag bij heldere hemel

Soms gebeurt het dat hele duidelijke signalen niet gezien, niet gehoord, of volledig genegeerd worden. Het scheidingsproces is al lang aan de gang maar plotseling wordt de volle omvang ervan pas duidelijk. Dat is schrikken dus!

Vertrouwenscrisis

Liefdevol uit elkaar gaan wordt onder zware druk gezet als één van de partners veelvuldig liegt, bedriegt en/of misbruik maakt van de ander. Als dit soort zaken uitkomt is het toch wel vaak einde oefening. Om dat ook liefdevol te doen is lastig. Ruzies gaan aan de beslissing vooraf. Liegen / bedriegen is ook vaak een patroon wat maakt dat (soms jarenlange) misstanden boven water komen. Maar hoe dan ook, het blijft jou individuele beslissing om in liefde te blijven en jou waarheid te leven. Ook als je ex partner een hele andere insteek kiest.


Liefdevol uit elkaar – de spirituele – tantrische invalshoek

Laat ik mij beperking tot de tantrische invalshoek. Tantra in de kern is groeien in liefde en bewustzijn. In de tantrische levensvisie zijn partners sowieso vrij en de verbinding blijft ook, “slechts” de vorm verandert. De scheidingspijn is de pijn van de onthechting, het doorbreken van vaste patronen, van de het wegvallen van identificatie met “wij / ons”.

Want kom niet aan ons gedachtegoed: onze relatie, ons huis, onze toekomst, onze dromen. We geloven in deze realiteit, maar “de relatie” is slechts een maatschappelijke / mentale constructie om de vorm te beschrijven die in de heersende (sub)cultuur gangbaar is. En die vorm is ook altijd tijdelijk.

Mensen komen en gaan weer. Relaties vormen zich, veranderen en houden weer op te bestaan. De dingen gebeuren, alles gaat voorbij, en dat is geen probleem. Wie groeit in liefde en bewustzijn onderschrijft dat. Je weet ook dat de praktijk wat weerbarstiger is. We gaan ons hechten aan patronen, rollen, verwachtingen, kortom aan de vorm, aan onze partner. Liefde en bewustzijn helpt ons om die hechting en de pijn van onthechting gewaar te zijn en in zelfliefde te omvatten. Het is goed en we kunnen zien wat er gebeurt. We kunnen ons hart openhouden en het leven accepteren zoals het zich ontvouwt.


Scheiden met bewustzijn

De dingen gebeuren nooit opeens

Scheiden met bewustzijn begint met je realiseren dat de dingen vrijwel nooit opeens gebeuren. Er is meestal sprake van een proces (behalve bij een plotselinge gebeurtenis dus). Kijk eens objectief terug: heb je signalen gemist? Waren er niet altijd al spanningen? Of was jij of je partner gevoelsmatig al “los” en aan het denken/dromen van een andere toekomst? Ben jij of je partner al langer bezig met zingevingsvragen? Miste je iets in je relatie? Wat is jou aandeel in de huidige situatie? Kun je verantwoordelijkheid nemen voor jou gedane / niet gedane bijdragen?


>> Scheiden met bewustzijn is verantwoordelijkheid nemen
en aandacht schenken aan jouw kant van het verhaal! <<

De beslissing / de klap opvangen

En dan is de kogel is door de kerk. Dat is toch meestal een specifiek en heftig moment. Het hoge woord is eruit. Je partner zegt: “ik zoek mijn geluk elders”, jij hoort: “hij/zij wil me niet meer, ik ben niet oké. Hoe onverwachter de boodschap, hoe sterker de identificatie met “wij”, hoe groter de (ego)klap. Aaaauwwww. Er is maar één ding dat helpt en dat is bewustzijn. Neem het NIET persoonlijk, blijf in je hart! Neem de tijd om het te bevatten. Kijk heel bewust en liefdevol naar de situatie en de primaire reacties die opborrelen en beslis dan of je ze wel wilt geven. Ik zeg zelfs: doe maar niet (sla niet terug), wacht maar 24-uur en geef dan een zo liefdevol mogelijke respons.

De pijn (h)erkenen

En ja de pijn kan intens zijn. Boos worden / een tijdje vreselijk boos zijn is heel normaal en ook helemaal oké. De neiging om terug te slaan, te vechten, verzet is helemaal menselijk. Je ego voelt zich aangevallen, vele emoties (boosheid, verdriet, frustratie, angst) kunnen worden getriggerd. (H)erken de pijn, durf te voelen wat je voelt (niet alles onderdrukken) en accepteer (stap voor stap) alles wat er is (want het is er toch al). Je denkt misschien dit overleef ik niet, dit doet te veel pijn… Maar weet het universum geeft je (in stapjes) precies dat wat je aankan. Je overleefd het wel!

Het proces doorlopen

Neem je tijd. Soms word je helemaal overmand door heftige emoties, op andere momenten kun je er van een afstandje naar kijken. Het rouwproces, het ontvlechtingsproces is begonnen, aan de gang. Neem het waar, stroom erin mee, laat het gebeuren zoals het bij jou/jullie past. Neem de tijd, laat je niet pushen, de verwerking gaat stap voor stap en kan maanden/jaren duren.

Op eigen benen staanWeer in je kracht komen

En ja je overleefd het. Sterker nog je komt er sterker uit als dat je er inging. Beetje voor beetje, stapje voor stapje kan jij weer in je kracht komen te staan. Iedereen kan op eigen benen staan, jij ook! Is het niet nu, dan is het wel over een tijdje. Misschien kun jij je het nu niet voorstellen, maar het kan en het gebeurt ook. Help jezelf een handje. Zie happy single, op eigen benen staan voor ideeën.

Je intentie vaststellen

Ergens komt er een punt dat je de scheiding min of meer accepteert. De vraag is dan: wat voor scheiding wil je? Als het goed is heb je niks gezegd waar je nu of later spijt van hebt. Een liefdevolle scheiding is dus gewoon mogelijk! Als jij dat wilt, als je samen met je partner het daar over eens kan zijn. Maar zelfs als je partner in de vechtmodus zit, kun jij kiezen voor een liefdevolle intentie. Betekent niet dat je over je heen laat lopen, maar wel dat jouw toets voor alle woorden / handelingen / afspraken is dat ze “liefdevol”, “integer”, “eerlijk” zijn. Dat jouw waarheid geen geweld wordt aangedaan.

Een plan / timeline maken

Uit elkaar gaan is geen proces dat je in een dag afrond, in ieder geval jouw deel van het proces niet. Er is heel veel informatie te vinden over scheiden. Dus zoek, Google, praat erover, laat je informeren, bevraag lotgenoten. Maak samen of voor jezelf een plan. Zet de stappen uit in de tijd. Plaats een mijlpaal op de kalender en omarm de toekomst. Koester de tijd die je samen had: no blaming, no shaming. Met bewustzijn regel je ook de meer zakelijke kant. Hoe willen we het met de kinderen? Hoe doen we de (financiële) verdeling? Wat hebben we met elkaar te maken in de toekomst (alimentatie)?


Wie liefdevol uit elkaar wil gaan, stopt elke impuls om te gaan vechten in de kiem.
Adem… ga naar je hart… vind de liefde die je nodig hebt.

Mediator of advocaat?

Stel je intentie: wat voelt als een eerlijke regeling / verdeling? Hoe zie jij het? Bepaal de basis waar vanuit je praat en leg dat naast die van je (ex) partner. Kom je eruit? Soms heb je dan zelfs geen mediator meer nodig en kan je één advocaat voeden met de info die nodig is.

Soms is een mediator handig om jullie tot een gezamenlijk plan te brengen. Wie liefdevol uit elkaar wil gaan, stopt elke impuls om te gaan vechten in de kiem. Adem… ga naar je hart… vind de liefde die je nodig hebt. Probeer het steeds opnieuw, net zo lang tot je er samen uit bent.

En ja soms is het te lastig en gebruik je twee dure advocaten om namens jullie te praten. Jouw advocaat hoeft echter echt niet boosaardig te zijn.


Whatever you do: don’t take it personal!

Scheiden in liefde

Liefde en bewustzijn zijn twee kanten van dezelfde medaille. Veel van wat hier gezegd wordt lijkt misschien op het bovenstaande. Weet dat de liefde de gevoelskant van jou vertegenwoordigt. Het is niet je verstand, maar je hart die spreekt.

In je hart blijven

Weet je wat het betekent om in je hart te zijn? Ik hoop het, nee, ik weet zeker dat je het weet. Leg maar je hand op je hart. Voel maar. VOEL maar… Blijf heel alert, blijf liefdevol, blijf ademen, blijf in contact, blijf communiceren. Blijf zacht, blijf open.

Open hartHartmeditatie kan je helpen. Op onze site vind je verschillende (gratis) geleidde hartmeditaties. Doe ze! Ervaar ze, ervaar het effect. Kom even los van het proces en droom weg in de zachtheid van zelfliefde. Er even helemaal zijn voor jezelf. Jezelf opladen, liefdevol worden…

Praat erover

Alle beslissingen neem je zelf, althans dat is mijn mening. Maar je kunt je natuurlijk wel informeren, erover praten, ervaringen uitwisselen, advies vragen. Denk niet dat je alles alleen moet doen. Er zijn altijd mensen die van je houden en er voor je zijn. Soms moet je het alleen even vragen. Praat over wat je overkomt. Praat over je gevoel. Schaam je niet. Vrienden – familie – lotgenoten, deel wat je op je hart hebt.


Sharing your now. Deel je gevoel, dat kan zó opluchten.

Laat het rouwproces er zijn

Liefdevol uit elkaar gaan is niet hetzelfde als een goede rationele deal sluiten. Neem zelf of geef je partner de ruimte om het proces te doorlopen in de tijd die nodig is. Jij bent misschien sneller, verder in het proces, maar hoe is dat met je partner? Neem je tijd en ga gelijk op. Investeer als het moet in procesbegeleiding. Zorg er -als het even kan – voor dat er geen onverwerkte pijn / verwonding / trauma overblijft dat jou (of je ex partner) de rest van je (zijn/haar) leven achtervolgt.

Zorg voor veilige release

Boosheid, verdriet, frustratie, angst, het kan allemaal geactiveerd worden en heftig naar boven komen. Zeg in die emotionele buien nooit iets waar je later spijt van hebt/krijgt. Kwets elkaar niet, laat al je emotie op een veilige manier los. Schreeuw in het bos/strand, sla een kussen in elkaar (blesseer jezelf niet), probeer Jibberish, of een Dynamic. Hoe jij je ook ontlaadt, ontlaadt je heel bewust en met liefde voor jezelf en je ex partner. Opruimen geeft ruimte, veilige release lucht lekker op.

Kom er samen uit (als dat kan)

In een rouwproces is er een fase van ontkenning, een fase van boosheid en daarna een fase van berusting, van acceptatie. Het proces wordt hoe dan ook gevolgd en dat kost tijd. Gun jezelf en je partner die tijd. Er zijn altijd moeilijke (pijnlijke) momenten. Neem dan gerust even een time out, tijd voor jezelf (of overleg). Hoe moeilijk ook, in liefde kom je er altijd (samen) uit. En ja, scheiden doet altijd pijn, dat is bijna onvermijdelijk. Maar wat is de beste manier gezien de situatie? Ga steeds maar weer naar je hart en luister. Je hart, liefde weet wat je te doen staat. Durf te luisteren.

Kom in je kracht

Als je in je kracht staat dan kan je alles aan. Opeens sta je weer op eigen benen, opeens ben je (binnenkort) weer single. Sta in je kracht! Als je dit al kan gedurende het scheidingsproces dan geeft dat zoveel positieve energie! Kom in je creatie-kracht. Koester de goede tijd die je samen had, verzin oplossingen / manier om het goed af te ronden. Investeer in je eigen toekomst. Adem, voel je liefde, voel je kracht, voel je wijsheid!

Bepaal de gunfactor

Als je in je hart bent dan weet je wat “gepast” is. Elke situatie vraagt om een specifieke aanpak, maar vanuit je hart weet jij wat het juiste is om te doen. Wat eerlijk is, wat liefdevol is. Soms is de wet een vangnet om een eerlijke verdeling af te dwingen. Soms is “eerlijk zullen we samen delen” iets anders dan wat de wet voorschrijft. Dus wat is jou gunfactor? Wat heb jij te geven in dit scheidingsproces zodat het liefdevol is/blijft? En kun je ook ontvangen? De gunfactor gaat ook over het respect en de waardering die jij voor je (ex)partner nog hebt. Koester daarbij vooral ook de mooie jaren die jullie samen hadden. Laat het laatste moment niet overheersend zijn op het totaalbeeld.

Mediator of advocaat?

Stel je intentie: wat voelt als een eerlijke verdeling? Bepaal de basis waar vanuit je praat. Soms, als de afhankelijkheid (dominantie) tussen partners te groot is, of de scheidingspijn te intens, werkt het niet om 1 op 1 tot afspraken te komen. Aanpak / visies kunnen verschillen en dan is een facilitator, bemiddelaar of “scheidsrechter” handig. Kost wat, maar geeft uiteindelijk beide een goed gevoel. Het gevoel dat je er samen uit bent gekomen.

Stap voor stap

Het uitwerken van de afspraken (convenant / afspraken / verdeling) is een stap voor stap proces. Begin misschien met de zaken die gemakkelijk zijn / lijken. Je zult merken dat je ook afspraken tegenkomt die pijn doen, zeker als je al helemaal niet wilt scheiden. Op de momenten heb je even wat extra liefde en bewustzijn nodig. Als het (financieel) anders in elkaar zit als je denkt, is het soms even schrikken en zelfs slikken. Wees klaar voor moeilijke momenten.

Zorg ook voor leuke momenten (samen), ontspanning. Het is fijn als er niets geforceerd wordt, neem en geef elkaar de tijd. Doe tussendoor ook leuke dingen om je zinnen te verzetten. Even uitrazen of het hoofd leegmaken. Jezelf ontspannen. Maar ook gewoon even tijd om te genieten van je leven.


Zorg goed voor jezelf

Ja, zorg goed voor jezelf. Het is al moeilijk genoeg! Hoe dan ook, je moet er door heen. Beter zo goed mogelijk dan op de rand van de wanhoop. Liefde en bewustzijn weet je wel? Wat heb jij nodig? Hoe kan je op dit moment goed voor jezelf zorgen?

Kies voor jezelf

Misschien ben je dat helemaal niet gewend omdat je altijd voor de zorg voor anderen (je partner) hebt gekozen. Als je kinderen hebt en je ex is met de noorderzon vertrokken moet je ook het schip drijvende houden. Maar… hoe dan ook, zorg nu WEL goed voor jezelf. Schakel hulptroepen in, laat je ondersteunen, verwennen. Durf voor jezelf te kiezen als de belangen botsen. Het is geen egoïsme, het is zelfliefde, het is nodig om in je kracht te komen / blijven staan.

Neem afstand

Als iets ingrijpends gebeurd is de neiging groot om er helemaal in de verdwijnen. De emoties lopen hoog op, je kunt er zo maar in verdwijnen. Het kan boosheid zijn, verzet. Kan verdriet zijn, intens verdriet. Het kan wanhoop zijn, hoe moet het nu verder… Alles is mogelijk, maar de grote gemene deler is dat jij de emoties af en toe kan zien. Liefst zo dat je er niet in verdwijnt. De emoties zijn daar, je kunt het zien, je kunt wat afstand nemen.

Neem de tijd

Tijd heelt alle wonden zeggen ze wel eens. Nou alle wonden misschien niet maar naar verloop van tijd zien de zaken er meestal weer anders uit. Emoties verdwijnen en andere emoties komen er voor terug. Neem de tijd als je boos, verdrietig, gefrustreerd, angstig bent. Druk het niet weg, laat het er zijn, laat het ook weer wegvloeien. Niet(s) onderdrukken, niet(s) uitleven.

Neem steeds weer de tijd om weer in je kracht te komen. Dan ben je bewust en kan je liefdevol zijn in het proces. Stap voor stap, geen haast. Scheiden is iets wat je slechts zelden doet, een zeer emotioneel proces. Scheiden is al revolutionair genoeg, maak het zo geleidelijk als mogelijk.

En ja, soms gaan de dingen heel erg snel. Verlaat je partner (of jij) per direct het huis, is de situatie van de ene dag op de andere heel anders. En toch, laat je niet verleiden tot impulsieve beslissingen. Luister steeds naar de stem van je hart, die weet wat goed voor jou is. Om te kunnen luisteren heb je rust en ontspanning nodig. Neem die tijd, kies voor jezelf.

Laat voor je zorgen als dat nodig is

Soms is het scheidingsproces zo heftig dat je de dingen niet meer helder ziet. Laat je dan ondersteunen met raad en daad. Van inhoudelijke steun in de scheidingsafspraken, tot procesmatige steun in de dagelijkse (gezins)situatie.

Geen “wij” meer

Ik, jij, wij. Zorgen voor jezelf is het (emotionele) gat repareren dat het verdwijnen van “wij” veroorzaakt. Je staat er nu weer alleen voor. De eerste keer weer alleen slapen, eten, het weekend door, wakker worden, het kan je naar de keel grijpen. Alleen zijn is sowieso niet iets wat we gewend zijn. In/na een scheiding treft dat eenzaamheidsgevoel je dubbel hard. Wil je weten wat je er aan kan doen? Lees het artikel over eenzaamheid.

Creëer je eigen toekomstperspectief

Eerste stap is om je leven van dag tot dag vorm te geven. Meer op de toekomst gericht is zingeving nodig. Je kunt maar een bepaalde tijd “overleven”, daarna moet je voor jezelf zorgen wil je niet ziek worden. Dit geldt zowel voor wie weg gaat als voor wie “blijft”. Creëer zo snel mogelijk een nieuw toekomstperspectief. Wat is belangrijk in je leven? Waar wordt je blij van? Welke stappen kan je nemen om je leven weer op de rit te krijgen?

Kijk naar de mogelijkheden

Kijken naar de mogelijkheden is daarbij voor enorm belang. Terugkijken helpt niet. Je focussen op wat er niet meer is ook niet. Kijk naar wat er wel is, kijk naar je mogelijkheden. Misschien zie je ze niet zo één, twee, drie maar laat de vraag maar eens rondzingen. Wat zijn je hartsverlangens? Wat kan je doen, wat vroeger niet kon? Welke dromen kan jij nu wel leven?

Weer op eigen benen staan

Je zult de eerste niet zijn die na een scheiding direct in een nieuwe relatie “duikt”. Alleen zijn is niet makkelijk en we hebben ook allemaal een intens verlangen naar verbinding. Intimiteit en seksualiteit zijn een belangrijk onderdeel van een happy leven. Toch is het handig als je niet keer op keer dezelfde “fouten” maakt. Liz Taylor is wel 9 keer getrouwd om er steeds achter te komen dat die mannen niet deugden. Ja duh, enige zelfreflectie is wel gepast. Voordat jij in een nieuwe relatie stapt is het wel handig als je eerst op eigen benen kunt staan. Hier lees je wat ik daarmee bedoel.

Happy single

Wellicht wil je helemaal geen happy single zijn! Je wilde helemaal niet scheiden! En toch… het blijft jouw leven. Je bent / blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk, maar ook ongeluk. Beslis maar, kies maar! Van een scheiding hoef je niet ongelukkig te worden. Vele zware, pijnlijke momenten blijken vaak achteraf juist het mooiste wat je ooit is overkomen. Dus lees eens (als je er aan toe bent) de kwaliteiten van de happy single en doe er je voordeel mee.


Zorg voor anderen

Stel het belang van de kids voorop

Kinderen zijn wat jullie altijd aan elkaar zal verbinden. Als je kinderen hebt ben je nooit los van elkaar. Zorg voor anderen betekent in dat geval zorgen dat de scheiding zo geregeld wordt dat de kinderen er zo min mogelijk last van hebben. Daarom wil je soms je hun belang voorop stellen en je eigen belang meer op de achtergrond plaatsen. De oplossingen zijn dan misschien niet zo gewenst, praktisch of veel duurder maar wel in tbv het welzijn van jullie kinderen.

Bepaal de gunfactor

Gun elkaar het beste! Gemakkelijk gezegd, iets moeilijker in de praktijk te brengen. Persoonlijk heb ik ervaren hoe belangrijk de gunfactor is. Als je ex partner niet het onderste uit de kan wil en jij de (financiële) ruimte gunt dan geeft dat een geweldig positief (opgelucht) gevoel. Dan ben jij ook veel meer bereid om “te geven”, water in de wijn te doen, een compromis te sluiten. Als j in je hart bent, gun jij de ander de hemel, ook als jij er niet meer bij bent. Gun elkaar het geluk, als een daad van liefde.

Ken / stel wel je grenzen

Zorgen voor een ander mag nooit ten koste gaan van wat essentieel voor jou is. En dan heb ik het niet over wie de tv krijgt of andere materiële zaken. Nee, ik bedoel essentiële grenzen van liefde en respect. Het kunnen hanteren van kernwaarden/normen zoals jij die hebt. Beperk je wel tot een echt belangrijke zaken. Wat die zijn? Dat bepaald je helemaal zelf.


Wat als je afhankelijk blijft van elkaar?

Samen een bedrijf of (huur)huis

Over de kids heb ik al genoeg gezegd. Maar als je samen een bedrijf runt, blijf je na de scheiding ook nog afhankelijk. Veel mensen die scheiden hebben ook niet de mogelijkheid om zo maar apart te gaan wonen i.v.m. een eigen (huur)huis. Betaalde woonruimte is slecht te vinden. Hoe liefdevoller je kunt scheiden, hoe liefdevoller je dit soort situaties ook kunt regelen. “Gewoon” samen het bedrijf blijven runnen of een tijdje nog onder één dak wonen. In liefde kan veel, vele vormen zijn mogelijk.

Alimentatie, pensioen

Geld is altijd een heikel punt. De financiële verdeling kan veel pijn doen omdat de zorgeloosheid opeens weg kan vallen. Samen hadden jullie het goed, alleen wordt het lastiger. Allerlei lasten drukken per direct op je schouders. Kinder-, partneralimentatie kan een grote claim leggen op je financiële toekomst. Als jullie op eigen benen stonden in de relatie dan is partneralimentatie misschien niet nodig.

Zat je echter in een afhankelijkheidsrelatie dan hebben vroegere keuzes lange termijn gevolgen. In de klassieke relatie heeft de vrouw dan voor de kinderen (en man) gezorgd, geen carrière gemaakt. Niet meer dan redelijk dat er dan sprake is van partneralimentatie. Dat het – tijdens het huwelijk opgebouwde- pensioen wettelijk gelijkelijk wordt verdeeld is bekend. Check wel even de situatie als jij of je partner zelfstandig pensioen (lijfrente) heeft opgebouwd. Die situatie kan je ernstig laten schrikken. Zoek altijd de oplossing die eerlijk is, de oplossingen die voor beiden goed voelt.

Alles in liefde en bewustzijn

Er zijn vast nog veel meer aspecten die maken dat je nog (lang) afhankelijk van elkaar blijft. Hoe dan ook, regel alles zo veel mogelijk in liefde en bewustzijn.


Resumerend

Scheiden in liefde en bewustzijn doe je zo:

 • Liefdevol scheiden doe je met liefde en bewustzijn.
 • Steeds maar weer je hart openen en open houden. Voel maar. VOEL maar…
 • Scheidingspijn gaat over het wegvallen, veranderen van de “lijntjes” die er tussen de partners zijn. Hoe meer pijn, hoe meer (zelf)liefde en bewustzijn nodig is.
 • Neem (de reden van) het scheiden nooit persoonlijk.
 • Neem de tijd om het te bevatten.
 • Weet dat jouw / alle emoties oké zijn. Niet(s) onderdrukken, niet(s) uitleven.
 • Zeg nooit iets waar je later spijt van hebt/krijgt.
 • Regel je het “ouderstuk” ook liefdevol en in het belang en het welzijn van jullie kinderen.
 • Zie dat “het uit elkaar gaan” een (rouw)proces is dat tijd en aandacht nodig heeft. Neem het waar, stroom erin mee, laat het gebeuren zoals het bij jou/jullie past.
 • Zorg ervoor dat je in je kracht blijft staan: zorg voor jezelf.
 • Weet dat wat je krijgt is wat je er instopt: check dus je intentie en gunfactor.
 • Maak samen of voor jezelf een plan. Zet de stappen uit in de tijd.
 • Zoek hulp, laat je ondersteunen als dat nodig is. Praat erover!!!
 • Zorg voor een veilige release van boosheid, verdriet, frustratie, angst die geactiveerd wordt.
 • En ja, scheiden doet altijd pijn, maar zoek de beste manier gezien de situatie.
 • Wees voorbereid op moeilijke (pijnlijke) momenten, die gaan zeker komen.
 • Zorg voor toekomstperspectief. Zie de mogelijkheden en ken je hartsverlangens.
 • Laat het laatste moment niet bepalend zijn voor de toekomst.
 • Kies er keer op keer voor om te leven in liefde en bewustzijn.

Wie liefdevol uit elkaar wil gaan, stopt elke impuls om te gaan vechten in de kiem.
Adem… ga naar je hart… vind de liefde die je nodig hebt.

Lees verder

Ontspannen doe je zo!

Heling van je hart

21 manieren om je hartchakra te openen

Alles over tantrische relaties


Open je hart

De buikademhaling: omgaan met emoties en verwonding

Hartmeditatie: gratis meditatie Openen van je hart

Hartmeditatie: cursus Leven vanuit een open hart


Scheiden, liefdevol uit elkaar gaan doe je zo!, powered by Satori

Scheiden: Liefdevol uit elkaar gaan doe je zo!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *